Danes je 24.9.2023

Najnovejši članki

ZIUOPZP in vpliv na zaposlovanje tujcevGarancija

20.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur. l. RS, št. 95/2023, v nadaljevanju: ZIUOPZP) je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet dne 31. 8. 2023 in je stopil v veljavo naslednji ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Evidenca za opravljanje začasnega ali občasnega dela (vzorec)Garancija

20.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. DNEVNA EVIDENCA PRIHODA IN ODHODA TER ŠTEVILA DEJANSKO OPRAVLJENIH UR ZAČASNEGA ALI OBČASNEGA DELA V MESECU [vstaviti mesec in leto] [ OPOMBA 1 : V skladu s 27č. členom ZUTD je delodajalec za upravičenca dolžan ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Soglasje delavca za opravljanje dela na solidarnostno delovno soboto preko polnega oziroma dogovorjenega delovnega časa (vzorec)Garancija

20.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. SOGLASJE DELAVCA ZA OPRAVLJANJE DELA NA SOLIDARNOSTNO DELOVNO SOBOTO PREKO POLNEGA OZIROMA DOGOVORJENEGA DELOVNEGA ČASA Spodaj podpisani _____________________________ [ vstaviti ime in priimek delavca ], s prebivališčem ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela (vzorec)Garancija

20.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi določb Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010 s spremembami), Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (Uradni list RS, št. 29/22) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci

20.9.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... V Uradnem listu (št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023) je bila objavljena Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci. Odredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo ...

Obveznosti, ki jih imate delodajalci po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

11.9.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Letos je v veljavo stopil novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki uvaja sistemske mehanizme za prijavo kršitev veljavnih predpisov in ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitve v delovnem okolju – to pa velja tako za javni kot zasebni sektor. Zakon tako celovito ureja varstvo prijaviteljev ...

Plačila delavcem v času naravne nesreče 2023Garancija

8.9.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

... Anica Žgajnar Nove vsebine, ki so vnesene zaradi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), so označene z opozorilo (!). Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, omogoča delovna zakonodaja več možnosti odsotnost, ko delavci niso ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Spremembe, ki jih uvaja novi Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023Garancija

7.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Dne 31. 8. 2023 je Državni zbor Republike Slovenije na 46. izredni seji s 56 glasovi soglasno sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/2023, v nadaljevanju ZIUOPZP ...

Dostopno za naročnike: brezplačni e-časopis | Profi | Profi plus | Premium

Praktične informacije - Povračila stroškov - Povračila in nadomestila zaposlenim

Vir: Verlag Dashöfer

... Postavka Javni sektor (zneski v evrih) Gospodarstvo (davčna uredba) Nadomestilo za ločeno življenje 162,62 434,00 Regres za letni dopust za leto 2023 1.203,36 **** 1.203,36 Jubilejna nagrada (delovna doba v javnem sektorju) * Znesek za izplačila od 24.2.2023 za 10 let delovne ...

Nadomestilo plač prostovoljcem (odpravljanje posledic poplav)

5.9.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Delodajalec zahtevek za nadomestilo plače zaposlenega, ki je kot prostovoljec opravljal naloge zaščite, reševanja in pomoči, vloži na Upravo RS za zaščito in reševanje. Prostovoljec ima v okviru prostovoljske organizacije pravico do plačane odsotnosti z dela največ sedem delovnih dni zaradi odpravljanja ...

več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Evidence s področja dela in socialne varnosti v luči novele in kakšne posledice prinaša novela v praksi

21. september 2023, med 10.00 in 12.30 (ONLINE)

V okviru spletnega seminarja bodo predstavljene evidence s področja dela, ki jih morajo voditi delodajalci in pravne podlage hrambe dokumentacije s posebnim poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 

  • 20. 5. 2023 je pričela veljati novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 50/23, v nadaljevanju: ZEPDSV-A), ki posega, spreminja in dopolnjuje področje vodenja evidenc o izrabi delovnega časa.
  • 20.11.2023 bodo podjetja morala novelo ZEPDSV pričeti uporabljati v praksi.

V okviru seminarja bomo predstavili tudi vse novosti in spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A).

Več informacij >>>

Korporativna integriteta - najpomembnejše stvari zbrane na enem mestu

13. oktober 2023, med 09.00 in 12.00 (ONLINE ali z udeležbo)

Namen našega seminarja je prepoznati tveganja, ki jih prinaša poslovanje. Kdaj, kako in zakaj je pomembno pravočasno odzvati na opozorilne znake/simptome, ki kažejo na morebitna tveganja ali pa jih vsaj napovedujejo. Udeleženci bodo spoznali različna orodja in sisteme za preprečevanje in obvladovanje tveganj. Predstavljeni bodo praktični primeri, načini obvladovanja in postopkovno reševanje primerov.

Več informacij >>>

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 27,81 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 13,88 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 9,69 EUR
več

Kolektivne pogodbe za gospodarstvo (seznam)

Prenos

Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji