Danes je 14.4.2021

Najnovejši članki

Prenos dopusta (če je delavec bolniško odstoten)Garancija

14.4.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Delavcu traja bolniški stalež od 16. 7. 2020 do 1. 4. 2021. Ob nastopu bolniške je imel še 18 dni dopusta za leto 2020. Pravilnik o delovnem času nam dovoljuje prenos dopusta iz leta v leto, in sicer največ 10 dni dopusta. V primeru da imajo ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pri samostojnem podjetnikuGarancija

13.4.2021, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odvetnica Lidija Turk Slovenski rezident je polno zaposlen v svojem s.p.-ju. Tuji delodajalec iz Finske bi ga rad za svetovalne namene zaposlil za 5 dni v mesecu. Kako to lahko izpelje? Samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost za svoje naročnike. Iz naslova ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Povprečje preteklega meseca (+konkretni primer)Garancija

13.4.2021, Svetovanje in izobraževanje Risto, Simona Marko Počivalšek s.p., Vir: Verlag Dashöfer

... Svetovanje in izobraževanje Risto, Simona Marko Počivalšek s.p. Višino nadomestila plače opredeljuje (7) odstavek 137. člena ZDR-1 , ki navaja, da v izračun osnove za izplačilo nadomestil izhajamo iz povprečja zadnjih treh mesecev, pred nastankom odsotnosti. V primeru, da gre za prvo zaposlitev izhajamo ...

Dostopno za naročnike: Profi plus

Izpolnjevanje obrazca 1-zap/m (nadure)Garancija

13.4.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

... Anica Žgajnar Nadure se vpišejo v obrazec 1-zap/m pod AOP 001, in sicer so zajete v bruto plačo. Bruto plače ne vsebujejo nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca, premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, materialnih stroškov, nadomestil za službena potovanja Prav tako se znesek nadur ...

Dostopno za naročnike: Profi plus

Pogodbe civilnega pravaGarancija

13.4.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava in pogodbeni stranki sta pri njenem sklepanju, prenehanju ter v času trajanja delovnega razmerja dolžni upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., ...

Dostopno za naročnike: Profi plus

Obračun nadomestila za redni dopust in praznikGarancija

13.4.2021, Svetovanje in izobraževanje Risto, Simona Marko Počivalšek s.p., Vir: Verlag Dashöfer

... Svetovanje in izobraževanje Risto, Simona Marko Počivalšek s.p. Kako se obračuna nadomestilo za redni dopust in kako nadomestilo za dela prost dan (praznik)? Ali se obe nadomestili izračuna po 7. točki 137. čl. ZDR-1 ? Se pravi se tako pri rednemu dopustu kot pri prazniku vzame urno postavko iz povprečja ...

Dostopno za naročnike: Profi plus

NadureGarancija

13.4.2021, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv ...

Dostopno za naročnike: Profi plus

Nadurno delo: kaj se upošteva v osnovo za izračun nadurne postavke?Garancija

13.4.2021, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odvetnica Lidija Turk Pri obračunu plač uporabljamo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije, ta govori o 30% dodatku za nadurno delo in v 71. členu pravi, da je delavec je upravičen do dodatka za delo v delovnem času, ki je zanj manj ugoden, najmanj v naslednjem nominalnem znesku ali odstotku ...

Dostopno za naročnike: Profi plus

Delo preko pogodbe o sodelovanju ali avtorske pogodbeGarancija

13.4.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Slovenski delavec dela preko pogodbe o sodelovanju ali avtorske pogodbe za tujega delodajalca iz Evrope. Torej, za delo ga angažira tuji delodajalec in prav tako ga ta plača, vendar se delo opravlja v Sloveniji, opravlja ga slovenski državljan ...

Dostopno za naročnike: Profi plus

SplošnoGarancija

13.4.2021, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv ...

Dostopno za naročnike: Profi plus
več člankov
Najbolj brani članki

Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve

19.3.2018, Vir: Verlag Dashöfer

... Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve se pogosto sklene ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi v primeru starostne upokojitve. Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve – kaj določa ZDR-1? V Zakonu o delovnih razmerjih (prečiščeno besedilo boste naročniki ...

Obvestilo neizbranemu kandidatu vzorec

10.4.2018, Vir: Verlag Dashöfer

... Kako oblikovati obvestilo neizbranemu kandidatu? Delodajalec v postopku zaposlovanja sam določi način, kako bo preveril sposobnosti potencialnih kandidatov za delovno mesto, ter s kom bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. Obvestilo neizbranemu kandidatu – pravna podlaga Pomembno je, da vsem kandidatom ...

Podatki za obračun plač januar 2021

Vir: Verlag Dashöfer

... PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ Mesec Minimalna plača in minimalni regres Povprečna bruto plača – podatek za november 2020 Minimalna osnova za PSV (pri plačah) Maksimalni regres januar 2020 1.024,24 EUR 2.028,42 EUR 1.052,30 EUR 2.028,42 EUR ...

Potrdilo o višini plače

21.3.2018, Vir: Verlag Dashöfer

... Potrdilo o višini plače je obrazec, osnovan na podlagi 61. člena Zakon o urejanju trga dela, ki podrobneje določa osnovo za odmero denarnega nadomestila. Kdo mora izpolniti potrdilo o višini plače? Do leta 2016 je veljalo, da je moral potrdilo o višini plače delodajalec izpolniti za vsakega delavca ...

Sporazumna odpoved delovnega razmerja

5.4.2018, Vir: Verlag Dashöfer

... Sporazumna odpoved delovnega razmerja je podrobneje določena v 81. členu Zakona o delovnih razmerjih. Sporazumna odpoved delovnega razmerja – zakonodajna podlaga 77. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, na kakšen način lahko preneha veljati pogodba o zaposlitvi. Poleg redne ali izredne ...

več člankov
Seminarji
12. - 18. maja 2021, med 9. in 12. uro (preko ZOOM)

HACCP sistem je zakonska obveza vseh nosilcev živilske dejavnosti. Hkrati dostikrat predstavlja strah nosilcev živilske dejavnosti pri izvajanju predpisanih ukrepov. Zato smo se odločili za izvedbo HACCP šole, ki bo na razumljiv in enostaven način predstavila vse, kar morate vedeti in znati:

  1. da boste izdelali svoj HACCP sistem,

  2. znali uporabljati smernice v svoji proizvodnji,

  3. pravilno izdelati diagram poteka,

  4. prepoznati in obvladovati dejavnike tveganja,

  5. usposobiti svoje zaposlene za varno delo z živili,

  6. udeležence bomo naučili, kako vzpostaviti prerekvizitne programe.

Predavatelja: Tatjana Kruder in dr. Evgen Benedik

Več informacij >>>

Kadrovska šola

15., 16., 20. in 21. april 2021, med 9. in 12. uro (preko ZOOM)

Cilj Kadrovske šole je, da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Pokazali vam bomo enostavne in učinkovite rešitve za vaša vprašanja, vam dali odgovore na dileme ter vam s koristnimi napotki olajšali vsakodnevno kadrovsko delo.

Predavateljica: Tanja Bohl

Več informacij >>>

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji