Danes je 15.6.2024

Vtisi naših naročnikov
Najnovejši članki

Obuditev socialnega dialoga v okviru ESS

14.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Lansko poletje so delodajalske organizacije, ki so članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), Vlado obvestile, da izstopajo iz Sveta, dokler ne bodo zagotovljeni enakopravni pogoji in spoštovanje njegovih pravil o delovanju. Da bi ponovno zagnali socialni dialog in delovanje ESS je bila pripravljena ...

Ukrepi Vlade za odpravo prekarnega dela

14.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Ena od problematik, ki jo želi nasloviti aktualna Vlada, je prekarno delo. V ta namen je sprejela Izhodišča za pripravo Strategije za odpravo prekarnosti. Odprava prekarnega dela je ena od koalicijskih zavez aktualne Vlade. Z ukrepi želijo vladajoči jasneje določiti definicijo delovnega razmerja, ...

Preverjanje delavca v času bolniškega staleža zaradi nege otrokaGarancija

13.6.2024, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Ali lahko pri zaposlenemu preverimo upravičenost odsotnosti z dela (kontrola), zaradi nege otroka in je v primeru neupravičenosti to lahko razlog za izredno odpoved?   Namreč Zakon o delovnih razmerjih v 111. členu to določa samo, če je delavec odsoten z dela zaradi bolezni ali ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Delodajalci morate pri novih evidencah o izrabi delovnega časa zagotavljati tudi ustrezno varstvo osebnih podatkov

13.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa je nekaj novosti konec lanskega leta uvedla novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Spremembe se nanašajo med drugim na podatke, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa, pa tudi na opredelitev ...

Skupna delovna doba za odmero letnega dopustaGarancija

12.6.2024, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Poleg osnovnega letnega dopusta ima delavec pravico do dodatnih dni letnega dopusta za skupno delovno dobo. Ali se po kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine upošteva skupna delovna doba pri trenutno zaposlenem delodajalcu ali se upošteva vsa delovna doba tudi pri prejšnjih delodajalcih ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obveznosti delodajalcev v primeru poškodbe pri delu in izdaji eBOL

12.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Delodajalci morajo v primeru nezgode delavca in poškodbe pri delu izpolniti splošni del obrazca elektronske Prijave nezgode in poškodbe pri delu v okviru sistema SPOT, medtem ko osebni zdravnik izpolni zdravstveni del obrazca v informacijskem sistemu ZZZS. Delodajalec mora delavca o tem, da je na portalu ...

Kaj morate vedeti o regresu za leto 2024

12.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Zakon o delovnih razmerjih veže pravico do regresa na pravico do letnega dopusta, zato ju je vedno treba obravnavati skupaj. Delavec navedeni pravici pridobi hkrati, in sicer s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kateri znesek morate upoštevati? Pravica do regresa je zakonska pravica, zaradi česar ...

Funkcija poslovodne osebe po upokojitviGarancija

11.6.2024, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Direktor podjetja je upokojenec in ni lastnik podjetja. Za delo po poslovodni pogodbi prejema vsak mesec plačilo, na e-davke oddamo obrazec REK-O vrsta dohodka 1144 – Dohodek za vodenje poslovnega subjekta. Zanima me, ali je to pravilna izbira obrazca in ali je kakorkoli omejen ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Poslovni utrip Verlag Dashöfer - 7/2024zvočni zapis

11.6.2024, Vir: Verlag Dashöfer, Trajanje zvočnega zapisa: 00:07:58

... Pregled tedenskih novic - 11. 6. 2024 Pregled tedenskih novic - 11. junij 2024 [[audio]] ...

Potni nalogGarancija

10.6.2024, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

... Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek Družba ima sedež v kraju A. Zaposleni ima stalno bivališče v kraju B, ki je 42 km oddaljen od sedeža družbe, kjer ima tudi pisarno.   Zaposleni gre na poslovni sestanek iz kraja A v kraj B. Z internim pravilom imamo določeno, da zaposleni za službeno pot, ki ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Šola vodenja postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi

19. in 20. junij 2024, med 09.00 in 12.00 (ONLINE)

Poudarek praktične delavnice bo na pripravi konkretne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vključno z vsemi sestavinami, ki jih mora odpoved vsebovati. V morebitnem sodnem sporu bo namreč na delodajalcu breme, da sodišče prepriča, da je odpoved zakonita, tako z vidika obstoja dejanskih razlogov, navedenih v odpovedi, kot z vidika pravne utemeljenosti razlogov in z vidika obstoja drugih pogojev za zakonitost podane odpovedi.

Več informacij >>>

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

9. julij 2024, med 09.00 in 12.00 (ONLINE ali z udeležbo)

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje! Če je fokus nagrajevanja usmerjen izključno v finančno nagrado, zaposleni postanejo hitro nezadovoljni. Zato je potrebno zgraditi takšen model nagrajevanja, da bo podpiral cilje tako organizacije kot tudi zaposlenih. Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi pristopi ocenjevanja in izgradnje modela nagrajevanja. Med drugim boste dobili jasen uvid v to, zakaj je za ključne kadre pri postavljanju kriterijev pomembno izhajati tudi iz ciljev posameznika in ne zgolj podjetja.

Več informacij >>>


Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice Davčna uredba - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 27,81 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 13,88 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 9,69 EUR
več

Kolektivne pogodbe za gospodarstvo (seznam)

Prenos

Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji