Danes je 19.7.2024

Vtisi naših naročnikov
Najnovejši članki

Nakup delnic po simbolični ceni s strani zaposlenih in davčne implikacijeGarancija

19.7.2024, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Katja Erjavšek Malič, KER Na vas se obračam z vprašanjem o nakupu delnic.     Naša matična družba (bolgarski lastnik) je zaposlenim, ki so bili lani v rednem delovnem razmerju v našem podjetju v Sloveniji, dala možnost nakupa delnic po simbolični ceni. Vodstvo upošteva prispevek zaposlenih k uspehu ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Sprememba zaposlitve v okviru sestrskih družb in vpliv na bonitetoGarancija

18.7.2024, mag. Katja Erjavšek Malič, KER, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Katja Erjavšek Malič, KER Dosedanji direktor družbe A je od sredine meseca zaposlen v družbi A samo še kot prokurist in kot direktor v sestrski družbi B. V vsaki za polovični delovni čas. V družbi A za uporabo službenega vozila plačuje polno boniteto. Družba A je tudi lastnik avtomobila. Zanima ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Ohlajeni prostori in pijača za delavce, ki delajo na gradbiščih

18.7.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Kmalu bodo v javno razpravo poslani trije predpisi, ki so jih pripravili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Inšpektoratom RS za delo. Ministrstvo in Inšpektorat sta pripravila predlog Zakona o zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih ...

Povračilo stroškov prevoza in izplačilo regresa za delavca, ki dela 4 ure na danGarancija

17.7.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Zaposleni, ki ni družbenik ali povezana oseba, je edini zaposleni v podjetju, z delovnim časom 4 ure na dan. Osnovna plača je malenkostno višja od minimalne plače. Na podlagi mesečnih evidenc je vsak dan prisoten na delovnem mestu, zato mu ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Prenos pogodbenih pravic in obveznosti iz delovnih razmerij z delodajalca prenosnika na delodajalca prevzemnikaGarancija

16.7.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Lastnik zavoda X, ki ima v lasti zavod Y se je odločil 3. 5. 2024 pripojiti zavod Y. Sklep vpisa v register je bil izveden 4. 5. 2024. Zanima me, kako je z zaposlenimi na zavodu Y, ali jih je potrebno prezaposliti, torej napisati nove pogodbe ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

DZ sprejel »kadrovski zakon«

16.7.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Državni zbor je sprejel t.i. kadrovski zakon, ki ga je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost in ki naslavlja zaposlovanje v socialnovarstvenih zavodih. Gre za Zakon o začasnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev ...

DZ sprejel interventni zakon o ukrepih na upravnih enotah

16.7.2024, Vir: Verlag Dashöfer

... Državni zbor je sprejel interventni zakon o ukrepih na upravnih enotah. Ta ukinja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem in poenostavlja njihovo zaposlovanje. Tujec bo lahko po pridobitvi začasnega dovoljenja delal in bival v Sloveniji, medtem ko bo postopek na upravni ...

Poslovni utrip Verlag Dashöfer - 11/2024zvočni zapis

16.7.2024, Vir: Verlag Dashöfer, Trajanje zvočnega zapisa: 00:06:14

... Pregled tedenskih novic - 16. 7. 2024 Pregled tedenskih novic - 16. julij 2024 [[audio]] ...

Osnova za plačilo dohodnine - dohodek, prejet v naraviGarancija

15.7.2024, Erika Režek, Vir: Verlag Dashöfer

... Erika Režek Imamo vprašanje o obračunu bonitete. Imamo direktorja družbe, ki svoje delo opravlja na podlagi pogodbe o poslovodenju. Za opravljeno delo mu ne izplačujemo dohodkov, nudimo pa mu službeno vozilo in stanovanje.     Direktor družbe v Sloveniji ne dosega nobenih drugih dohodkov, tako, da ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Elektronsko arhiviranje potnih nalogovGarancija

12.7.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. V podjetju potne naloge arhiviramo v fizični obliki (obračun, poročilo, račune ...), vse skupaj pospravimo v registrator.     Zanima me, ali lahko potne naloge arhiviramo elektronsko? Skeniramo in pošljemo po e-mailu in potem shranjujemo v ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium
več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

Obvladovanje konfliktov in čuječa komunikacija v delovnem okolju

Izhodišče delavnice so znanstveno priznane metode in tehnike MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ki je najbolj priznan in eden najučinkovitejših ter najbolj znanstveno raziskanih programov za obvladovanje stresa, izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti, razvit na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini so te tehnike v zadnjih letih že zelo priznane in uveljavljene v zdravstvu, delovnih okoljih in izobraževanju.

Več informacij >>>

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje! Če je fokus nagrajevanja usmerjen izključno v finančno nagrado, zaposleni postanejo hitro nezadovoljni. Zato je potrebno zgraditi takšen model nagrajevanja, da bo podpiral cilje tako organizacije kot tudi zaposlenih. Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi pristopi ocenjevanja in izgradnje modela nagrajevanja. Med drugim boste dobili jasen uvid v to, zakaj je za ključne kadre pri postavljanju kriterijev pomembno izhajati tudi iz ciljev posameznika in ne zgolj podjetja.

Več informacij >>>


Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice Davčna uredba - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 27,81 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 13,88 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 9,69 EUR
več

Kolektivne pogodbe za gospodarstvo (seznam)

Prenos

Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji