Danes je 27.2.2024

Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Tabela: Obveznosti poročanja za tekoči mesec

Datum

Kratki opis

Dolgi opis

2023-09-07

Obračun pribitka k cestnini za pretekli mesec

Obračun pribitka in mesečni zbir (priloga obrazca) predloži upravljalec cestninskih cest

2023-09-07

Obračun takse na pretovor za pretekli mesec

Splošna obvezna javna dajatev, ki se plačuje od vkrcavanja in izkrcavanja tovora v koprskem tovornem pristanišču in od pretovora z enega plovila na drugo

2023-09-14

Pobot začetek

Pričetek sprejemanja prijav za pobot

2023-09-15

Intrastat

Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2023

2023-09-15

DOHZAP št. 3

Napoved dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, kadar ga rezidentu izplača oseba, ki ni plačnik davka

2023-09-15

POPSV

Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. niso pravilni/so nepopolni

2023-09-21

Pobot konec

Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)

2023-09-18

Izplačilo in oddaja REK-O

Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-O obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)

2023-09-20

Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok

Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

2023-09-20

Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej - mesečni obrok

Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

2023-09-20

Plačilo prispevkov 

Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T

2023-09-20

DDV-O EU

DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU

2023-09-20

VIES-KP

Rekapitulacijsko poročilo

2023-09-30

DFS

Obračun davka na finančne storitve

2023-09-30

DDV-O

DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 

2023-09-30

Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O)

Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

2023-09-30

VATR-APP

Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU

 

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice Davčna uredba - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 27,81 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 13,88 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 9,69 EUR
več

Kolektivne pogodbe za gospodarstvo (seznam)

Prenos

Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji