Danes je 15.6.2024

Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Tabela: Obveznosti poročanja za tekoči mesec

Datum Kratki opis Dolgi opis
2024-05-03 Obračun DohDej in DDPO Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD) in Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
2024-05-09 Obračun pribitka k cestnini za pretekli mesec Obračun pribitka in mesečni zbir (priloga obrazca) predloži upravljalec cestninskih cest
2024-05-09 Obračun takse na pretovor za pretekli mesec Splošna obvezna javna dajatev, ki se plačuje od vkrcavanja in izkrcavanja tovora v koprskem tovornem pristanišču in od pretovora z enega plovila na drugo
2024-05-15 Intrastat Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2024
2024-05-15 DOHZAP št. 3 Napoved dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, kadar ga rezidentu izplača oseba, ki ni plačnik davka
2024-05-15 POPSV Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oz. niso pravilni/so nepopolni
2024-05-16 Pobot začetek Pričetek sprejemanja prijav za pobot
2024-05-20 Obračun davčnega odtegljaja Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec
2024-05-20 Izplačilo in oddaja REK-O Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-O obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
2024-05-20 Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
2024-05-20 Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej - mesečni obrok Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
2024-05-20 Plačilo prispevkov  Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T
2024-05-20 DDV-O EU DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU
2024-05-20 VIES-KP Rekapitulacijsko poročilo
2024-05-23 Pobot konec Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)
2024-05-31 DFS Obračun davka na finančne storitve
2024-05-31 DDV-O DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 
2024-05-31 Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O) Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice Davčna uredba - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 27,81 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 13,88 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 9,69 EUR
več

Kolektivne pogodbe za gospodarstvo (seznam)

Prenos

Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji