Danes je 25.7.2021

Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Obveznosti poročanja za tekoči mesec

Datum

Kratki opis

Dolgi opis

2021-07-01

Regres za LD

Zadnji rok za izplačilo regresa 2021 po ZDR-1

2021-07-05

KDIS

Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo

2021-07-12

Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok

Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

2021-07-12

Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej -mesečni obrok

Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

2021-07-12

Poročanje VKR FURS

Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec

2021-07-15

Pobot začetek

Pričetek sprejemanja prijav za pobot

2021-07-15

Intrastat

Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2021

2021-07-22

Pobot konec

Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)

2021-07-18

ISPSP

Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za javni sektor)

2021-07-19

Izplačilo in oddaja REK-1

Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)

2021-07-19

Plačilo dajatev od plač FURS

Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)

2021-07-20

Plačilo prispevkov 

Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T

2021-07-20

Mini VEM (EU-M1SS-DDV)

Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve

2021-07-20

DDV-O EU

DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU

2021-07-20

VIES-KP

Rekapitulacijsko poročilo

2021-07-30

DDV-O

DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 

2021-07-30

Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O)

Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

2021-07-30

Predložitev podatkov za drugo četrtletje POSL-P/ČL

Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) - četrtletje

2021-07-31

Plače regres 

Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)

 

 

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji