Danes je 14.4.2021

Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Izpostavljeni datumi za kadrovike

18.4.21

ISPSP

Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za javni sektor)

19.4.21

Izplačilo in oddaja REK-1

Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)

19.4.21

Plačilo dajatev od plač FURS

Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)

20.4.21

Plačilo prispevkov 

Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T

 

Tabela: Obveznosti poročanja za tekoči mesec (april)

Datum

Kratki opis

Dolgi opis

5.4.21

KDIS

Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo

12.4.21

Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok

Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

12.4.21

Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej -mesečni obrok

Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)

12.4.21

Poročanje VKR FURS

Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec

12.4.21

Plačilo akontacije DDPO  - trimesečni obrok

Plačilo trimesečnega obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) - zavezanci, ki imajo davčno leto enako koledarskemu

12.4.21

Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej -mesečni obrok

Plačilo trimesečnega obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) - zavezanci, ki imajo davčno leto enako koledarskemu

15.4.21

Pobot začetek

Pričetek sprejemanja prijav za pobot

15.4.21

Intrastat

Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2021

18.4.21

ISPSP

Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za javni sektor)

19.4.21

Izplačilo in oddaja REK-1

Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)

19.4.21

Plačilo dajatev od plač FURS

Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)

20.4.21

Plačilo prispevkov 

Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T

20.4.21

DDV-O EU

DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU

20.4.21

VIES-KP

Rekapitulacijsko poročilo

20.4.21

Mini VEM (EU-M1SS-DDV)

Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve

22.4.21

Pobot konec

Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)

30.4.21

DDV-O

DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 

30.4.21

DDD-DDD 

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

30.4.21

DOD-DDPO 

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 

30.4.21

Plače regres 

Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)

30.4.21

LP GD, s.p.

Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva, politične stranke

30.4.21

Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O)

Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1

 

Dodatne informacije (pravne podlage) so dostopne tukaj.

Opomba: V kolikor se rok za izpolnitev davčne obveznosti izteče na nedeljo, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika. Sobota velja za dan, ko se pri organu ne dela. To velja tako za fizične osebe, ki lahko svoje obveznosti izpolnijo tudi preko sistema eDavki, kot tudi za pravne osebe, ki so izpolnitev davčne obveznosti dolžne opraviti preko sistema eDavki. Vir: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev, tukaj.

 

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji