Danes je 9.12.2022

Praktične informacije - Koledar poročanja
Praktične informacije - Koledar poročanja

Tabela: Obveznosti poročanja za tekoči mesec

Datum Kratki opis Dolgi opis
2022-12-05 KDIS Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo
2022-12-08 Pobot začetek Pričetek sprejemanja prijav za pobot
2022-12-12 Plače JS (ne uporabljajo MFeRAC) Izplačilo plače za november za tiste PU, ki ne uporabljajo MFeRAC 
2022-12-12 Plačilo akontacije DDPO - mesečni obrok Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
2022-12-12 Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej -mesečni obrok Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
2022-12-12 Poročanje VKR FURS Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec
2022-12-15 Intrastat Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2022
2022-12-15 Plače JS  (uporabljajo MFeRAC) Izplačilo plače za november za tiste PU, ki uporabljajo MFeRAC 
2022-12-15 Pobot konec Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)
2022-12-19 ISPSP Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za javni sektor)
2022-12-19 Izplačilo in oddaja REK-1 Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
2022-12-19 Plačilo dajatev od plač FURS Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)
2022-12-20 Plačilo prispevkov  Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T
2022-12-20 DDV-O EU DDV-O - opravljanje transakcij znotraj EU
2022-12-20 VIES-KP Rekapitulacijsko poročilo
2022-12-20 DDV-O DDV-O -  NI opravljanja transakcij znotraj EU 
2022-12-30 Plače Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za zasebni sektor)
2022-12-30 Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O) Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
IZPOSTAVLJAMO

Varstvo osebnih podatkov za kadrovike

 

NOVO: Inšpekcijski nadzor IRSD (modul premium)

 

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več

Kolektivne pogodbe za gospodarstvo (seznam)

Prenos

Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji