Danes je 17.10.2021

Najnovejši članki

Dodatek za delavce iz tujine, ki se čez vikend s službenim tovornjakom vrnejo v svojo državoGarancija

15.10.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Smo računovodski servis in vodimo računovodstvo transportnemu podjetju. Zaposlene imajo voznike iz Bosne in Hercegovine. Pri plačah jim obračunavamo dnevnice ter urne postavke za države, v katerih vozijo. Zanima nas, ali je podjetje delavcem ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Pravilnik o izplačilih in nagradah (vzorec)Garancija

15.10.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1 ), ____________ [ vstaviti morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca ter interne akte delodajalca ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Refundacija plače za zaposlenega, ki je kot gasilec odšel na intervencijoGarancija

14.10.2021, Simona Matko Počivalšek, Vir: Verlag Dashöfer

... Zanima nas, kakšna je refundacija plače za zaposlenega v podjetju, ki pa je drugače tudi gasilec in je bil na intervenciji v Makedoniji? Zaposleni bo prejel potrdilo za prisotnost na intervenciji. Na podlagi potrdila se odda zahtevek na občino, kjer ima zaposleni stalno bivališče ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Povračilo stroškov prevoza na delo in z delo (kolektivna pogodba za trgovino)Garancija

13.10.2021, Simona Matko Počivalšek, Vir: Verlag Dashöfer

... V našem podjetju prevoz stroškov na delo in z dela obračunavamo v višini 70 % cene javnega prevoza, glede na prisotnost delavca ( kolektivna pogodba trgovine). Kakšen bo obračun prevoza po sedanji zakonodaji? Prosim za obrazložitev. Zakonodaja se ni spremenila in iz tega vidika ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Obračun bonitete: uporaba službenega vozila za zasebne nameneGarancija

12.10.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

... Zaposlena je začela s koriščenjem porodniškega dopusta. Tudi v času porodniškega dopusta bo uporabljala službeno vozilo za zasebne namene. Kako je z obračunom bonitete v tem primeru? Zakon o dohodnini ( ZDoh-2 , Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006) določa, kaj se šteje za ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Obračun nadomestila za izgubljeni dohodek zaradi delovne nezgodeGarancija

11.10.2021, Simona Matko Počivalšek, Vir: Verlag Dashöfer

... Samostojni podjetnik mora bivšemu zaposlenemu po sodni poravnavi izplačati nadomestilo za izgubljeni dohodek zaradi delovne nezgode (z dne 20. 11. 2014). Delavec je bil zaposlen v obdobju 19. 8. 2014 do 19. 8. 2015. Kako pravilno obračunati izplačilo nadomestila (samo dohodnino ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Obračun prispevkov glede na podlago zavarovanjaGarancija

8.10.2021, Simona Matko Počivalšek, Vir: Verlag Dashöfer

... Sem lastnica in direktorica v večosebnem podjetju. Zaposlena sem po podlagi 001, kot računovodja. Izplačujem si bruto plačo v višini 1200 EUR bruto mesečno. Prebrala sem si, da če dobiček družbenika (ki je zavarovan po podlagi 40) ne preseže 90 % povprečne letne plače zaposlenih ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Obdavčitev odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delodajalcaGarancija

7.10.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

... Zanima nas kakšna je obdavčitev v primeru, da je delavec zaposlen za določen čas (1 leto), po dveh mesecih mu delodajalec odpove pogodbo za določen čas. Ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas so delavci upravičeni do odpravnine, ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Plača, nadomestilo plače in druga plačila za opravljeno delo na podlagi pogodbe o zaposlitviGarancija

7.10.2021, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... Plača in nadomestilo plače predstavljata tipična dohodka, vezana na sklenjeno (delovno pravno) pogodbo o zaposlitvi. Definicijo plače postavlja ZDR-1 , ki določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače (ta del plače ima delavec običajno določen v pogodbi o zaposlitvi ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

BoniteteGarancija

7.10.2021, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... Na podlagi 1. odstavka 36. člena ZDoh-2 dohodek iz zaposlitve vsebuje vsako plačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo. Iz navedenega določila izhaja, da bonitete (oziroma dohodki v naravi) niso vezani le na dohodke iz delovnega razmerja, ampak tudi na dohodke ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Najbolj brani članki

Začasno in občasno delo upokojencevGarancija

7.3.2021, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... Pogodbo o začasnem in občasnem delu je v našo zakonodajo prinesel Zakon o urejanju trga dela. Ta pogodba se lahko uporablja za delo upokojencev (samo upokojencev), kadar so ti 100 % upokojeni in ima delo, ki ga želijo opravljati, tudi nekatere elemente delovnega razmerja ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domuGarancija

20.1.2020, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... ZDR-1 pri delu na domu (med drugimi) določa tudi, da ima delavec pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu ter da se višina nadomestila dogovori med delavcem in delodajalcem. Kateri stroški, povezani z opravljanjem dela na domu, so zajeti ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Plačila vajencem dijakom in študentom za obvezno praktično deloGarancija

14.3.2021, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... Delovno pravne obveznosti delodajalca in pravice vajenca, dijaka ali študenta določa delovno pravna zakonodaja. 6. in 7. odstavek 211. člena ZDR-1 določata osnovna pravila za delo vajencev, dijakov in študentov, ki opravljajo obvezno praktično delo. ZDR-1 tako določi ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Osnova za plačilo prispevkov - delavciArhiv

10.5.2019, mag. Kaja Breznik Ladinik, Vir: Verlag Dashöfer

... Osnova za plačilo prispevkov za osebe v delovnem razmerju je določena v 144. členu ZPIZ-2 , ki določa, da je osnova za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju plača oz. nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Podjemna pogodba (vzorec)Garancija

14.1.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. PODJEMNA POGODBA ki jo sklepata xxxxxxxxxxxxx kot podjemnik in xxxxxxxxxxxx kot naročnik člen: Vsebina pogodbenega razmerja S to pogodbo se pogodbene stranke dogovorijo, da bo podjemnik za naročnika opravil storitev _____________________(izdelava ali ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Seminarji

Iz upravljanja v razvoj delovne uspešnosti: matrika usposobljenosti…

14. oktober 2021 (preko ZOOM)

Tradicionalni pristopi k ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspešnosti ter dolgotrajni, frustrirajoči letni pogovori ne dajejo več pričakovanih rezultatov in ne izboljšujejo organizacijske uspešnosti in učinkovitosti. Delo se je namreč v zadnjem času bistveno spremenilo in zahteva bolj dinamičen, individualiziran pristop k razumevanju posameznikov, njihove delovne uspešnosti in izboljšanju učinkovitosti. V okviru našega srečanja boste prejeli seznanitveni načrt za kaj pri matriki usposobljenosti gre in kako se tega projekta lotiti v okviru svojega podjetja.

Predavatelj: Dejan Gruban

Več informacij >>>

Kadrovska šola

14., 15., 19. in 20. oktober 2021 (preko ZOOM)

Cilj Kadrovske šole je, da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Pokazali vam bomo enostavne in učinkovite rešitve za vaša vprašanja, vam dali odgovore na dileme ter vam s koristnimi napotki olajšali vsakodnevno kadrovsko delo.

Predavateljica: Tanja Bohl

Več informacij >>>

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji