Danes je 15.6.2024

Input:

ZIUOPZP in vpliv na zaposlovanje tujcev

20.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

1.116 ZIUOPZP in vpliv na zaposlovanje tujcev

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Ur. l. RS, št. 95/2023, v nadaljevanju: ZIUOPZP) je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet dne 31. 8. 2023 in je stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej z dnem 2. 9. 2023. Zakon prinaša številne interventne ukrepe, na različnih področjih, ki so namenjeni odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, vpliva pa tudi na področje zaposlovanja tujcev, kar po predstavljeno v nadaljevanju.

Zakon v četrtem delu vsebuje začasne ukrepe po posameznih področjih, pri čemer pod 5. točko ureja začasne ukrepe na področju opravljanja dela tujih delavcev v Republiki Sloveniji. Cilj zakona v tem delu je bil odpraviti administrativne ovire in s tem pospešiti reševanje upravnih zadev, kar bi naj v bistveni meri prispevalo k hitrejšemu zaposlovanju in delu tujcev s poklici, ki jih na trgu dela že tako zdaj primanjkuje in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav (1).

V 89. členu ZIUOPZP ureja ukrep zaposlovanja in izvajanja storitev tujcev, in sicer ureja postopek pridobivanja dovoljenj ter prednost postopkov. Zakon določa, da za namen odprave in preprečitev posledic poplav in plazov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) delavcem, državljanom tretjih držav (v nadaljevanju: tuji delavci), ki za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji ne potrebujejo vizuma skladno z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, izdaja dovoljenja na podlagi mednarodnega sporazuma, ki se štejejo kot soglasja za izdajo enotnega dovoljenja v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev (v nadaljevanju: dovoljenje), in podaja soglasja k enotnim dovoljenjem v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, ki omogočajo zaposlitev (v nadaljevanju: soglasje). Minister, pristojen za delo, določi poklice in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci na podlagi ZIUOPZP in pri tem upošteva posebne