Danes je 19.7.2024

Input:

Zaposlovanje tujcev

7.3.2022, Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

Zaposlovanje tujcev

Spletna klepetalnica 7. 3. 2022, portal KADO. Odgovarjala je mag. Tanja Magister.

 

Transkript v pdf obliki lahko prenesete tu.

 

Podjetje (d.o.o.) ima zaposlenih 15 delavcev. Nekateri med njimi so tujci, državljani BiH z delovnim dovoljenjem in pričetkom dela v decembru 2021. Delodajalec je umrl. Kake so pravice in možnosti delavcev tujcev v tem primeru? Si lahko najdejo novega delodajalca oz. ali je za tujce mogoče da se prijavijo na zavod kot iskalci zaposlitve ?

Če gre za d.o.o., pravna oseba ne preneha s smrtjo lastnika in delavci ostajajo zaposleni pri d.o.o., razen če se jim odpove delovno razmerje oziroma če sami odpovedo delovno razmerje oziroma obe stranski skleneta sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Lastništvo d.o.o. pa je predmet zapuščinskih postopkov.

Sporazum med Slovenijo in BiH o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji v 16. členu določa, da če delavec migrant na podlagi prenehanja pogodbe о zaposlitvi izgubi zaposlitev v prvem letu zaposlitve, mora delodajalec о tem pisno obvestiti pristojnega nosilca. Pristojni nosilec sproži vse potrebne postopke za prenehanje veljavnosti dovoljenja in vrnitev delavca migranta v državo izvora, razen v primeru delavca migranta, ki izpolnjuje pogoje za uveljavljanje pravice do nadomestila za brezposelnost.

V primeru iz prvega odstavka tega člena delavcu migrantu, ki је izgubil zaposlitev zaradi izredne odpovedi pogodbe о zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca, dovoljenje v skladu z zakonodajo države zaposlitve ne preneha veljati, če delavec migrant v 30-ih dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo о zaposlitvi pri drugem delodajalcu in za enako delovno mesto, za katero је bilo dovoljenje izdano, ter se v državi zaposlitve vključi v socialno zavarovanje.

V primeru iz prvega odstavka tega člena delavcu migrantu, ki је opravljal strokovno zaposlitev, dovoljenje ne preneha veljati, če v 30-ih dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo о zaposlitvi in se v državi zaposlitve vključi v socialno zavarovanje.

Po prvem letu zaposlitve se mora delavec migrant v primeru izgube zaposlitve zaradi prenehanja pogodbe о zaposlitvi in pod pogojem, da ni upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, v 30-ih dneh ponovno vključiti v socialno zavarovanje v državi zaposlitve nа podlagi nove zaposlitve ali samozaposlitve. V nasprotnem primeru pristojni nosilec sproži vse potrebne postopke za prenehanje veljavnosti dovoljenja in vrnitev delavca migranta v državo izvora.

Nadalje 14. člen sporazuma določa, da delavec migrant, ki izgubi zaposlitev, ima pravico, da se v skladu z zakonodajo države zaposlitve in mednarodnimi sporazumi prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Delavec migrant, ki izgubi zaposlitev, lahko v skladu z zakonodajo države zaposlitve in mednarodnimi sporazumi uveljavlja svoje pravice na podlagi brezposelnosti kot tudi druge pravice iz socialnega