Danes je 8.2.2023

Input:

Zaposlovanje tujcev: odgovori na vprašanja iz prakse

29.11.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

7.1.53 Zaposlovanje tujcev: odgovori na vprašanja iz prakse

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Imamo podružnico, ki jo je ustanovilo podjetje iz Srbije. Zanima nas, kako  je z  napotitvijo delavcev iz matičnega podjetja v podružnico?

Delodajalec lahko napotitev tujih delavcev v Republiko Slovenijo opravi, če gre za namen:

  1. izvajanja čezmejnih storitev v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pogodbe z naročnikom storitve iz držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije ali na podlagi pogodbe z izvajalcem storitve, ki ima sklenjeno pogodbo z naročnikom storitve iz držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije;
  2. usposabljanja v gospodarski družbi s sedežem v Republiki Sloveniji, s katero je delodajalec kapitalsko povezan ali če gre za poslovno-tehnično sodelovanje ali prenos tehnologije;
  3. izvedbe določenih nalog v subjektu gostitelju, s katerim je delodajalec povezan, če subjekt gostitelj izpolnjuje naslednje pogoje:
    • da aktivno posluje,

    • da je, če ima zaposlene delavce, za dohodke iz delovnega razmerja predlagal obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

V vseh navedenih primerih je potrebno za delavce pridobiti enotno dovoljenje za napotene delavce. Pri tem je dovoljenje mogoče