Danes je 14.7.2024

Input:

Začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in prispevek

4.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

1.114 Začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in prispevek

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

DZ je na svoji 46. izredni seji dne 31.08.2023 sprejel interventni zakon oziroma Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP, ki prinaša nujne ukrepe za odpravo posledic in pomoč prizadetim v nedavnih vremenskih ujmah. Usmerjeni so v obnovo javne infrastrukture ter poenostavitev postopkov in pridobivanja dovoljenj, prinašajo pa tudi ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu ter prebivalcem. ZIUOPZP je bil objavljen v UL RS, številka 95 z dne 01.09.2023, kar pomeni, da je začel veljati dne 02.09.2023.

Med ukrepi, ki so bili na seji DZ deležni največ pozornosti, so prostovoljne solidarnostne sobote v gospodarstvu oz. obvezni solidarnostni prispevek. Solidarnostni soboti bosta dve, prva letos in druga prihodnje leto, kdor se za to ne bo odločil, pa bo prispeval 0,3 % od svoje obračunane dohodnine (osnove). Pri tem se bo v osnovo za izračun solidarnostnega prispevka vštelo tudi dohodke iz kapitala in oddajanja v najem ter del plačila za poslovno uspešnost. Podjetja bodo prispevala 0,8 % od osnove za obračun DDPO.

Nekateri poslanci so ukrepu obvezni solidarnostni prispevek nasprotovali, saj so menili, da je preuranjen, ker še ni znana končna ocena škode.

ZIUOPZP tako med drugim predvideva izvedbo prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot. Delodajalec lahko tako določi eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Za delo na solidarnostno delovno soboto se delodajalec in delavec odpovesta svojemu zaslužku – delavec svoji neto plači, delodajalec pa prispeva v enakem znesku. Kot solidarnostna delovna sobota se šteje tudi kak drug dan, če je delovni proces pri delodajalcu