Danes je 19.7.2024

Input:

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih v luči koronavirusa

19.3.2021, Vir: Verlag DashöferČas branja: 14 minut

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih v luči koronavirusa

Spletna klepetalnica, 19. 3. 2021. Odgovarjala je mag. Kaja Breznik Ladinik, odvetnica (Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.)

 

Transkript klepetalnice v pdf si lahko prenesete tukaj.

 

Ali je dovoljena uporaba osebne/zasebne telefonske številke delavca v času epidemije covid-19, ko delavec delo opravlja od doma?

Splošno pravilo glede obdelave osebnih podatkov v delovnih razmerjih je določeno v 48. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), kjer je določeno, da delodajalec obdeluje osebne podatke samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

Če delodajalec presodi, da zaradi nemotenega procesa dela in izpolnjevanja delovnih obveznosti potrebna dosegljivost delavca preko telefona, mu lahko zagotovi službeni telefon. Možna pa je uporaba tudi lastnega telefona v službene namene, nasproti dogovorjenega nadomestila za uporabo. Tako lahko delodajalec zaradi dosegljivosti delavca, naredil prevezavo telefonskih klicev na njegovo zasebno številko delavca, pri čemer poudarjamo, da se osebna številka delavca v službene namene lahko uporablja, če ima delodajalec ustrezno pravno podlago:

  • privolite delavca v skladu s točka a 1. odst. 6. člena GDPR ali
  • ali je uporaba osebne številke delavca dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi

Opozarjamo, da je vseeno potrebno upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov, kar pomeni, da naj se zasebna številka delavca uporablja zgolj v obsegu, ki je nujno potrebno opravljanje delovnih obveznosti dela od doma, npr. komunikacija s poslovnimi partnerji, naročniki, strankami.

Na kakšen način delodajalec preverja ustreznost varnega in zdravju neškodljivega delovnega okolja, ko delavec delo opravlja od doma, in kaj to pomeni iz vidika varstva osebnih podatkov?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) izrecno tega ne določa, zato so se v praksi delodajalci poslužili različnih načinov preverjanja ustreznosti delovnih pogojev z vidika varnosti in zdravja pri delu od doma, in sicer: ogled delovnega mesta, navodila delodajalca o ureditvi delovnega mesta, fotografije delovnega mesta na domu, vprašalniki in podobno. Odločitev o tem, kako bo delodajalec ugotavljal ustreznost delovnih pogojev dela na domu, je torej prepuščena delodajalcu.

Iz vidika varstva osebnih podatkov izpostavljamo, da mora delodajalec vedno upoštevati tudi načelo sorazmernosti in vedno izbrati tisti ukrep, ki najmanj poseže v pravice posameznika glede na zasledovani zakoniti cilj. Izbira načina ustreznosti preverjana ustreznosti delovnega mesta, ko delavec delo opravlja od doma je torej pogojena z izbiro milejšega načina, če je mogoče primerljiv učinek doseči s tem milejšim načinom.

Ali je v zvezi z delom od doma potrebno sprejeti pravilnik,