Danes je 19.7.2024

Input:

Varstvo osebnih podatkov pri delu od doma

10.12.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Ali nam lahko svetujete, kako lahko nadzorujemo delo od doma? Na portalu smo zasledili da sistemi, ki bi npr. beležili obiske strani, niso primerni. Trenutno imamo tak sistem, da delavci vsak dan pošljejo poročilo nadrejenemu, koliko ur so delali.

Delodajalec vsekakor ima pravico do določenega nadzora nad delom delavca, tudi ko ta opravlja delo od doma. Vendar je pomembno, da s tem prekomerno ne poseže v pravico delavca do zasebnosti, da spoštuje načelo najmanjšega obsega podatkov in da zbira samo tiste osebne podatke, ki so potrebni, primerni in sorazmerni za spremljanje dela na domu.

Navedeno pomeni, da delodajalec seveda lahko nadzira delavčevo delo in tudi kdaj ga opravi, če je z vidika obveznosti iz delovnega razmerja bistveno, kdaj točno delavec opravlja delo oz. kdaj mora biti na razpolago. Do katerih podatkov točno je delodajalec upravičen, je tako v prvi vrsti odvisno od vsebine oz. narave samega dela, ki ga opravlja delavec, in njegovih delovnih obveznosti. Vsekakor pa mora ta nadzor izvajati na način, da res čim manj poseže v zasebnost delavca.

Glede sistemov oz. aplikacij, ki bi služile nadzoru delavcu je res treba opozoriti, da velikokrat niso primerne in dopustne, saj pogosto prekomerno posežejo v zasebnost delavca. Avtomatično beleženje obiska vseh spletnih strani je vsekakor tak primer, ki predstavlja prekomerni in resni poseg v zasebnost delavca, pri čemer bi lahko bili ob takšnem spremljanju razvidni tudi osebni (tudi občutljivi) podatki delavca.

Vsekakor menimo, da je poročanje delavca o številu opravljenih ur nadrejenemu ustrezen način nadzora, poleg tega bi bil ustrezen način tudi npr. pisanje poročil o vsebini opravljenega dela ipd. Ob tem pa še dodajamo, da morajo delodajalci delavcem podati ustrezna navodila glede nadzora nad opravljanjem dela in glede obveznosti, ki jih imajo delavci v zvezi s tem.

Kdo nosi finančno breme ureditve delovnega mesta v primeru, ko delavec ne uspe oz. ne zmore sam zagotavljati enakega nivoja varnosti, kot je sicer zagotovljen na njegovem delovnem mestu? Delavec načeloma podpiše izjavo, da bo zagotavljal enak nivo varnosti, kot je zagotovljen na delovnem mestu pri