Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2488/2016, Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov, z dne 17.9.2016

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Ta pravilnik določa:
-  način izdelave in obseg ocene odpadka pred odlaganjem na odlagališču v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 182 z dne 16. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2011/97/EU z dne 5. decembra 2011 o spremembah Direktive 1999/31/ES v zvezi s posebnimi merili za skladiščenje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek (UL L št. 328 z dne 10. 12. 2011, str. 49),
-  način izdelave in obseg ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov,
-  način izvedbe kontrolne kemične analize odpadka in
-  podrobnejše pogoje, ki jih mora za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa izpolnjevati pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki namerava izdelovati ocene odpadka ali ocene nevarnega odpadka.
2. člen
(uporaba)
(1)  Določbe tega pravilnika, ki urejajo oceno odpadka, se uporabljajo za izdelavo ocene odpadka, ki jo mora v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, zagotoviti imetnik odpadkov pred oddajo odpadkov v odlaganje ali skladiščenje kovinskega živega srebra.
(2)  Določbe tega pravilnika, ki urejajo oceno nevarnega odpadka, se uporabljajo za izdelavo ocene nevarnega odpadka, ki jo mora v skladu s predpisom, ki ureja sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov, zagotoviti imetnik odpadkov pred oddajo odpadkov v