Danes je 14.7.2024

Input:

Solidarnostna pomoč ob poplavah

18.8.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

13.12 Solidarnostna pomoč ob poplavah

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Solidarnostna pomoč ni institut, ki bi ga urejal Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami, v nadaljevanju ZDR-1), jo pa praviloma urejajo kolektivne pogodbe dejavnosti, kot nekakšen dodaten element socialne varnosti za delavce. Večina kolektivnih pogodb dejavnosti jo predvideva v primeru izrednih situacij v katerih se znajdejo delavci, kot so na primer smrt, invalidnost, daljša bolezen delavca in elementarne nesreče.

Kot primer navajamo ureditev solidarnostne pomoči v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91-I s spremembami, v nadaljevanju KPND), v skladu s katero pripada delavcu solidarnostna pomoč med drugim tudi v primeru elementarne nesreče. Pojem naravne nesreče je opredeljen v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.