Danes je 29.1.2020
Input:

Službene poti in povračila potnih stroškov

26.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Delavec je bil na službeni poti v Beogradu tri dni. Odšel je 1. 7. ob 4.00, prva nočitev je vključevala zajtrk, druga nočitev pa je bila brez zajtrka. Vrnil se je 3. 7. ob 22.00. Kako izračunati dnevnico? Kakšen bi bil izračun dnevnice, če delavec iz 2. 7. na 3. 7. ne bi prenočil?

Dnevnice lahko izračunate na dva načina (oba sta pravilna in v vašem primeru enaka): 1. 7. je odsoten več kot 14 ur in mu pripada cela dnevnica 32 EUR, 2. 7. je odsoten več kot 14 ur in mu pripada cela dnevnica 32 EUR, zmanjšana za 10 % zaradi zajtrka, torej 28,80 EUR, 3.7. je odsoten več kot 14 ur in mu pripada cela dnevnica 32 EUR; skupaj torej 92,80 EUR. Če se vrne 2. 7. ob 22.00, se znesek ustrezno zmanjša (za 3. 7. ne dobi dnevnice), torej 60,80 EUR.

V kolikem času se mora obračunati potni nalog in kdaj najkasneje izplačati stroški potnega naloga? Ali se lahko vsi stroški potnih nalogov izplačajo pri plači?

V zakonih in podzakonskih aktih ti roki niso predpisani, zato mora delodajalec v internih aktih določiti pravila obračuna in izplačila dnevnic. Lahko jih izplačate ob plači. Ker je treba potne stroške (prehrano, nočitev in prevoz) poročati na REK-1 obrazcih, je izplačilo pri plači tudi najlažje.

Ali je treba za prevoze s službenim vozilom izdajati kakršnekoli potne naloge? Če da, na katerih obrazcih?

Za opravljanje službenih poti s službenim vozilom je treba izdati potni nalog. Stroški vozila so upravičeni samo, če dokažemo, da se vozilo uporablja v službene namene. To storimo tako, da izdamo potni nalog in nanj (ali v prilogi naloga) vpisujemo relacije, ki jih opravimo s tem vozilom. V nasprotnem primeru se uporaba vozila šteje za uporabo vozila v privatne namene, za kar se po Zakonu o dohodnini obračunava boniteta. Obrazcev je v knjigarnah več vrst in vsi so pravilni. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Zaposleni gre v sklopu ene poti v dve državi. Ali je treba naredili obračun za vsako državo posebej, glede na uro prehoda čez mejo, kljub temu da je višina dnevnice v obeh državah enaka?

Kadar gre zaposleni na službeno pot v več držav, višina dnevnic pa je enaka, ni treba narediti obračuna za vsako državo posebej.

Ali mora delavec k obračunu potnega naloga priložiti bančni izpisek, iz katerega je razvidno plačilo letalske karte?

Kot priloga k potnemu nalogu se priložijo računi, ki služijo kot dokazila o nastanku stroška, nastalega na službeni poti. Kot račun se šteje vozovnica (za avtobus, vlak, letalo), parkirni in cestninski listki, računi za nočitev in drugi, ki so vezani na službeno pot in jih delavec predloži kot dokazilo. Bančni izpiski niso ustrezno dokazilo za povračilo stroška.

Ali je v vsakem primeru treba izdati potni nalog za sopotnika?

Da, sopotnik na službeni poti potrebuje potni nalog.

Ali se poročajo tudi zneski takse v primeru bivanja v hotelu?

Da. Taksa se prišteje zraven, ker je del nočitve.

Ali je treba v primeru, da je bil račun za nočitev plačan pred službeno potjo, ega navesti pri obračunu stroškov potnega naloga?

Ni treba, če je račun plačan iz TRR-ja. Treba pa ga je poročati v REK-1 oziroma v analitičnem REK-u.

Samozaposlen je 23. 1. ob 17.30 naložil blago v Sloveniji in ga peljal v Budimpešto, nato pa v Italijo. V Budimpešti je bil 24. 1 do 11.15. Nato je istega dne ob 11.15 odpeljal iz Budimpešte proti Italiji, kamor je dostavil blago. V Slovenijo je prišel 25. 1 ob 20.20. Zanima nas, koliko dnevnic mu pripada za Madžarsko in koliko za Italijo in kakšen bi bil najbolj pravilen izračun. Zanima nas, kakšen je konkreten izračun na podlagi pojasnila, ki ga je izdal FURS 5. avgusta 2019: "Uredba za tujino ne določa, v kakšni višini se obračuna dnevnica za službeno pot v tujini, ko je pot opravljena na ozemlju dveh ali več držav. Dnevnica se lahko obračuna v višini dnevnice, ki velja za državo, v kateri je končni cilj zaključka službene poti. Če na službeno pot vplivajo okoliščine in dejstva, zaradi katerih tak obračun ne bi bil pravilen, se lahko višina neobdavčene