Danes je 8.8.2022

Input:

Regres in letni dopust 2015

11.3.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

Vprašanje bralca: Če je delavec v podjetju zaposlen 3 leta, z 31.3.2015 pa prekine zaposlitev, ali mu delodajalec mora izplačati sorazmeren del regresa za leto 2015 (3/12)?

Strokovnjak odgovarja:

Od uveljavitve novega ZDR-1 (t.j. od 12.04.2013) velja strogo načelo sorazmernosti izrabe dopusta glede na trajanje zaposlitve v posameznem koledarskem letu. Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta, Če delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, pa mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. V vašem primeru torej delavcu pripadajo 3/12 letnega dopusta za leto 2015, obenem pa mu pripada tudi 3/12 regresa za letni dopust za leto 2015.

Vprašanje bralca: Ali je izplačilo regresa vezano na izrabo dopusta? Povedano drugače... ali regres pripada tudi delavcu, ki dopusta sploh ne koristi (npr. zaradi bolniške odsotnosti)?