Danes je 10.7.2020

Input:

Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah – obvestilo za javnost

29.5.2020, Vir: FURS

V Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. 5. 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)  (v nadaljevanju: sklep), ki bo začel veljati 1. 6. 2020. To pomeni, da bodo 1. 6. 2020 prenehali začasni ukrepi po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – ZZUSUDJZ (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20).

Prenehanje začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ za poslovanje Finančne uprave RS pomeni zlasti naslednje:

- Od 1. 6. 2020 se bodo postopki vodili kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ. Pri stikih z uporabniki upravnih storitev se sicer postopa po usmeritvah zdravstvene stroke, vendar pa usmeritve ne bodo vplivale na njihov procesno pravni položaj.

 - 1. 6. 2020 preneha veljati