Danes je 4.10.2022

Input:

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev

28.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

1.103 Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

V zakonodajnem postopku je predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, ki naj bi celovito uredil področje varstva prijaviteljev kršitev. Njegov namen je predvsem zaščiti javni interes, ki je zagotovo v tem, da se opozarja na kršitve. Uporaba zakona ureja področje, na katerem se uporablja že Direktiva 2019/1947/EU o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, in sicer področja finančnih storitev, javnega naročanja, produktov in trgov ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, varnosti in skladnosti izdelkov, varnosti v prometu, varstva okolja, zaščite pred sevanjem in jedrske varnosti, varnosti hrane in krme, zdravja in dobrobiti živali, javnega zdravja, varstva potrošnikov, varstva zasebnosti in osebnih podatkov ter varnosti omrežij in informacijskih sistemov, pa tudi širše, za prijave ostalih kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Prijavitelji bodo po tem zakonu upravičeni do zaščite, če se bodo prijavljene kršitve predpisov