Danes je 30.11.2023

Input:

Pravilnik o evidencah s področja dela in socialne varnosti (vzorec)

21.3.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

2.2 Pravilnik o evidencah s področja dela in socialne varnosti (vzorec)

Ana Vran

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi določil Zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter določil Kolektivne pogodbe _________________________ [če kolektivna pogodba za vašo družbo ne pride v poštev, se ta del, kjer se navezuje na kolektivno pogodbo, ustrezno črta], je direktor/ica družbe _________________________ d.o.o., ________________, __________________, in sicer g./ga. _________________, dne _______ sprejel/a naslednji

PRAVILNIK

O EVIDENCAH S PODROČJA DELA IN SOCIALNE VARNOSTI

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Pravilnik o evidencah s področja dela in socialne varnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) natančno ureja vrste in vsebino evidenc na področju dela in socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca), ki se vodijo v podjetju ______________ d.o.o., način zbiranja podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc, način posredovanja podatkov v skladu z določili ZEPDSV, ZDR-1, Kolektivne pogodbe ___________________, splošnimi akti družbe in drugimi veljavnimi predpisi.

2.člen

Na področju dela in socialne varnosti se pri delodajalcu vodijo naslednje evidence:

  • evidenca o zaposlenih delavcih,

  • evidenca o stroških dela,

  • evidenca o izrabi delovnega časa,

  • evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Pri delodajalcu je za vodenje evidenc iz tega člena Pravilnika zadolžen Sektor kadrovske zadeve / zadolžena _____________________, vodja kadrovske službe.

3.člen

Oseba, zadolžena za vodenje evidenc, je dolžna podatke v vse evidence iz tega Pravilnika vpisovati ažurno, natančno in vestno.

Zaradi občutljivosti podatkov in pomembnosti natančnega in vestnega vodenja evidenc v skladu s tem Pravilnikom je oseba, zadolžena za vodenje evidenc, disciplinsko in odškodninsko odgovorna delodajalcu za pravilnost, točnost in ažurnost podatkov iz