Danes je 1.6.2023

Input:

Pravilnik o delovnem času (komentar)

20.11.2015, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.1.1 Pravilnik o delovnem času (komentar)

Ela Omersa


Pogodba o zaposlitvi mora med drugim vsebovati določilo o tem, ali se delovno razmerje sklepa za polni ali za krajši delovni čas, ter določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa. Glede vprašanj o razporeditvi delovnega časa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se pogodbeni stranki lahko sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca. Predmetni Pravilnik o delovnem času je tak splošni akt delodajalca, ki torej bolj podrobno določa delovni čas v družbi. Uporablja se za vse zaposlene v družbi z izjemo poslovodnih oseb in prokuristov ter vodilnih oseb, saj za slednje velja, da lahko s pogodbo o zaposlitvi drugače uredijo pravila, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi z delovnim časom.

Kot izhaja iz 2. člena Pravilnika in drugega odstavka 148. člena ZDR-1, mora delodajalec pred začetkom koledarskega ali poslovnega leta določiti letni razpored delovnega časa. V ta namen mora delodajalec sprejeti letni delovni koledar, ki je najpomembnejši dokument v zvezi z delovnim časom, saj z njim delodajalec določi razporeditev delovnega časa za vse delavce ali za posamezne oddelke oz. delovna mesta, še posebej pa kateri dnevi so delovni in kateri dnevi so dela prosti, kot tudi kakšen je delovni čas zaposlenih. Ker je za celotno leto težko določiti razpored delovnega časa za vnaprej, delodajalci v koledarju običajno določijo le, kakšen delovnik velja za posamezna delovna mesta (4, 5 ali 6-dnevni), kateri dnevi so načeloma delovni in kateri ne, ter kako si sledijo morebitne izmene. O sprejetju letnega koledarja mora delodajalec pisno obvestiti delavce na običajen način (npr. na oglasni deski, po e-pošti etc.) ter morebitne sindikate v podjetju. ZDR-1 tudi ne določa roka za obveščanje delavcev, običajno pa to delodajalci storijo nekaj tednov pred sprejemom letnega koledarja (npr. v začetku decembra, če razpored velja od začetka koledarskega leta dalje).

Polni delovni čas skladno z določbo 143. člena ZDR-1 traja 40 ur tedensko in je običajno razporejen na pet dni na teden od ponedeljka do petka. V kolikor za posameznega delavca velja drugačen delavnik, je to potrebno