Danes je 19.7.2024

Input:

Posebnosti pri prispevkih za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju

3.11.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

7.6.2.5 Posebnosti pri prispevkih za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju

mag. Kaja Breznik Ladinik

V tem podpoglavju je predstavljenih nekaj posebnosti v zvezi s prispevki za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju.

A. Obračun prispevkov na podlagi sodnih postopkov

Če je posameznik zavarovan iz naslova delovnega razmerja, je v njegovo osnovo za obračun vključena plača, nadomestilo plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Če posameznik ni vključen v zavarovanje na tej podlagi, se prispevki za socialno varnost ne obračunavajo in plačajo po 144. členu ZPIZ-2. Gre za primere, ko oseba delo opravlja na podlagi t.i. drugega pravnega razmerja ali je v zavarovanje npr. vključena kot samozaposlena oseba.

V praksi niso redki primeri, ko oseba delo opravlja npr. kot samozaposlena oseba in je na tej podlagi tudi vključena v obvezna zavarovanja, čeprav delo dejansko opravlja kot delavec v delovnem razmerju. Če takšna oseba zoper delodajalca sproži sodni spor, v katerem zahteva ugotovitev obstoja delovnega razmerja (tudi za nazaj) in v takšnem sporu uspe, to vpliva tudi na področje obveznih zavarovanj.

Ker so tovrstni primeri relativno pogosti, je v zvezi s tem v nadaljevanju na kratko povzeto pojasnilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. (1) Iz pojasnila med drugim izhaja, da kadar je s sodbo sodišča (ali s sodno poravnavo ali mediacijo) ugotovljen obstoj delovnega razmerja za nazaj oz. za neko zaključeno obdobje, sodišče zavarovanca oz. delodajalca napoti, da vloži Zahtevo za ugotovitev zavarovalnega razmerja oz. lastnosti zavarovanca pri ZPIZ (2), ki v zvezi s tem nato izda odločbo. ZPIZ o zahtevi odloča na podlagi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1).

ZMEPIZ-1 med drugim določa, da se obstoj zavarovalnega razmerja oz. lastnosti zavarovanca ugotavlja tudi