Danes je 9.12.2022

Input:

Pogodba o uporabi službenega vozila za zasebne namene (vzorec)

6.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

13.2.1 Pogodba o uporabi službenega vozila za zasebne namene (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

POGODBA O UPORABI SLUŽBENEGA VOZILA ZA ZASEBNE NAMENE,

ki jo sklepata podjetje _________________d.o.o., naslov_______________, davčna številka: SI_________________(v nadaljnjem besedilu: Podjetje) in _________________, naslov__________________, položaj v podjetju (direktor, član uprave, vodja nabavne službe)_________________, davčna številka: ___________________( v nadaljnjem besedilu: Uporabnik)

In s katero se dogovorita za uporabo