Danes je 19.7.2024

Input:

Podjemna pogodba

17.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

5.4.2.2 Podjemna pogodba

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Pogodbeni stranki se za sklenitev podjemne pogodbe lahko odločita, če pri delu niso prisotni elementi delovnega razmerja, kot jih določa 4. člen ZDR-1. Na bruto dohodek, izplačan na podlagi podjemne pogodbe, je potrebno obračunati tudi dodatni 25 % posebni davek na določene prejemke.

Tudi pri obravnavi dohodkov, izplačanih na podlagi podjemne pogodbe, pomembno okoliščino od začetka leta 2014 dalje predstavlja informacija ali ima prejemnik urejeno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 18. člena ZPIZ-2 ali ne. Če za prejemnika pride v poštev 18. člen ZPIZ-2, je dohodek obremenjen z obema prispevkoma za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (tako 8,85% kot 15,5% od bruto dohodka, ki se za izplačila po 1.2.2024, zniža za 10% normirane stroške). Ne glede na uporabo 18. člena ZPIZ-2, pa je od februarja 2014 dalje takšen dohodek vedno tudi predmet obremenitve s prispevkom za zdravstveno zavarovanje (6,36% od bruto dohodka, ki se za izplačila po 1.2.2024, zniža za 10% normirane stroške) in prispevkom za