Danes je 8.8.2022

Input:

Odpravnina (ZDR-1)

26.4.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

1.2.12.4.2.5 Odpravnina (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček

d) Odpravnina

108. člen

(odpravnina)

(1) Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo