Danes je 19.7.2024

Input:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

17.6.2021, Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Spletna klepetalnica, 17. 6. 2021. Odgovarjala je Sara Švagelj (Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.)

 

Transkript klepetalnice v PDF obliki si lahko prenesete tukaj.

Ali delavec, ki je prejel samo namero o odpovedi, lahko podpiše pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu, preden prejme tudi odpoved? Če podjetje nima sindikata in sveta delavcev pa namera o odpovedi ni obvezna?

Iz vprašanja ni jasno razvidno, kakšno namero imate v mislih in na kakšni podlagi je bila ta namera o odpovedi podana. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč ne določa obveznosti, da je treba delavcu pred podajo same odpovedi, delavcu vročiti še nekakšno obvestilo, iz katerega bi izhajala namera o odpovedi.

V zvezi z obveščanjem sindikata o odpovedi bi morda izpostavila le 86. člen ZDR-1, ki določa, da če delavec to zahteva, mora delodajalec o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka. Če delavec ni član sindikata, mora delodajalec na zahtevo delavca obvestiti svet delavcev oziroma delavskega zaupnika. V tem primeru pa gre za obveščanje sindikata o odpovedi in ne za seznanitev delavca z nameravano odpovedjo.

Nadalje v zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujem, da ovir za podpis nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu, v času, ko je delavec še zaposlen pri prvem delodajalcu oz. mu še ni bila vročena odpoved, pravzaprav ni. Delavec torej lahko v času trajanja delovnega razmerja pri enem delodajalcu, podpiše pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem. Vendar mora biti pozoren pri določitvi datuma nastopa dela pri drugem delodajalcu, saj mora delavcu preden nastopi delo pri drugem delodajalcu, prenehati delovno razmerje pri prvem delodajalcu (ki ga mora tudi odjaviti iz obveznih zavarovanj).

 

Prosim za mnenje glede odpovedi pogodbe iz razloga nesposobnosti, v primeru, da ima delavec takšne omejitve iz zdravniškega spričevala, na podlagi katerih mu ne moremo zagotavljati več dela. Imeli smo primer, vendar je zadeva padla z obrazložitvijo, da je edino odločba ZPIZ tista, ki jo moramo spoštovati. Kaj pa mnenje medicine dela – je to samo priporočilo ali obveza?

 V 89.