Danes je 19.7.2024

Input:

Odpoved pogodbe o zaposlitvi (delovnopravni vidik)

18.7.2022, Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

PDF klepetalnice si lahko prenesete tukaj.

Koristili smo pomoč po PKP-jih (npr. čakanje na delo). Ali še velja prepoved odpuščanja?

Na podlagi 21. člena Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omejitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT, Uradni list št. 112/20211, s spremembami) v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače mora delodajalec delavcem, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, redno izplačevati plačo in nadomestilo plače v sorazmernem delu glede na odrejeni delež dela oziroma delnega začasnega čakanja na delo. Delodajalec ne sme v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače in še mesec dni po tem obdobju začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona in delodajalec za te delavce ni uveljavil povračila nadomestila plače po tem zakonu ali ZIUOOPE.

Nadalje Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP, Uradni list št. 15/2021, s spremembami) v četrtem odstavku 47. člena določa, da delodajalec v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil pravice do povračila nadomestila plače po tem zakonu, Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 - ZZUOOP in 175/20 - ZIUOPDVE), ZIUOOPE, ZIUPDV ali ZZUOOP (kršitev prepovedi odpuščanja).

V skladu z navedenim zgoraj vas prepoved omejuje le v primeru, če bi še prejemali pomoč in en mesec po prejemanju le-te.

Delovno mesto, na katerem je zaposlen delavec, bi ukinili. Delavca bi premestili na drugo delovno mesto. Ali moramo delavcu podati odpoved in novo pogodbo, ali v tem primeru sklenemo samo aneks? Če moramo dati odpoved, kako je potem z odpravnino?

Če se delovno mesto, na katerem dela delavec, ukine, potem delodajalec izkazuje poslovni razlog, zaradi katerega lahko delavcu odpoved pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Če je želja delodajalca, da delavec ostane zaposlen in se mu ponudi drugo delovno mesto, se lahko z delavcem dogovorita za delo na drugem delovnem mestu, zaradi česar je treba skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, v kateri se ugotovi, da prejšnja pogodba o zaposlitvi (za delo na delovnem mestu, ki se ukinja) preneha velja z dnem uveljavitve nove pogodbe o zaposlitvi. Aneks v tem primeru ne zadošča, ker je