Danes je 19.7.2024

Input:

Odgovornost delodajalca za nezgode pri delu

7.11.2018, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

13.16 Odgovornost delodajalca za nezgode pri delu

Mag. Boštjan J. Turk

Ko razpravljamo o varnosti in zdravju pri delu, se nam pogosto pojavljajo vprašanja, povezana s tem, kdo je v delovnem procesu odgovoren za izvajanje določili o varnosti in zdravju pri delu.

Predvsem je treba poudariti, da področje varnosti in zdravja pri delu ureja več predpisov. Krovni (in specialni) predpis, ki se nanaša na to področje, je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), poleg tega pa je treba upoštevati še vsaj Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in pa Obligacijski zakonik (OZ-A).

ZVZD-1 jasno določa obveznosti delodajalca glede varnosti in zdravja pri delu. Ta mora namreč izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ko so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in