Danes je 7.8.2022

Input:

Obračun in izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019

23.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:47:32

Poglavja

Regres in letni dopust sta neločljivo povezani pravici delavca. O številu dni letnega dopusta so morali biti delavci obveščeni do najkasneje 31. marca 2019, regres za letni dopust pa jim boste delodajalci morali izplačati do 1. julija tekočega koledarskega leta oz. 1. novembra tekočega koledarskega leta, če vam to omogoča kolektivna pogodba ali pa se podjetje sooča z likvidnostnimi težavami. Višina regresa za letni dopust je določena z Zakonom o delovnih razmerjih in ne sme biti manjša od višine minimalne plače.

O letnem dopustu, regresu za letni dopust in napovedanih spremembah na področju v letu 2019 pa si več oglejte v pričujočem video seminarju.

 

Kazalo vsebine:

 • Pravica do regresa za letni dopust
 • Odobritev letnega dopusta
 • Regres in sorazmerni del regresa
 • Več delodajalcev: višina dopusta in regresa
 • Prekinitev delovnega razmerja med letom: izplačilo in vračilo regresa
 • Obračun in izplačilo regresa po ZDR-1
 • Izračun regresa - še veljavno
 • Knjiženje regresa
 • Način izplačila regresa Regres za leto 2019 - pričakovane novosti
 • Najnižja višina bruto regresa
 • Izraba letnega dopusta
 • Odškodnina za neizrabljen dopust
 • Zastaranje plačila regresa
 • Povzetek
 • Vprašanja in odgovori

 

Predavateljica:

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., je svetovalka na področju financ, računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih strokovnih knjig, člankov in prispevkov ter urednica Računovodskega praktikuma. S prispevki sodeluje na mednarodnih in domačih strokovnih in znanstvenih konferencah. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev in delavnic s področja financ in računovodstva.