Danes je 19.7.2024

Input:

Novela ZEPDSV: vodenje evidenc po novem

20.7.2023, Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

Novela ZEPDSV: vodenje evidenc po novem

Spletna klepetalnica, 20. 7. 2023. Odgovarjala je odvetnica Tanja Bohl (Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.).

Zaposlitev  za polni delovni čas, za 40 ur na teden, delavnik je fleksibilen in v skladu z dogovorom ter glede na potrebe obsega dela, dela se 6–8 ur na dan. V primeru, ko je delo opravljeno v 6-ih urah, se gre lahko domov. Ali se v tem primeru evidentira 6 ali 8 ur, ker delodajalec priznava vseh 8 ur, v kolikor je delo v celoti opravljeno, ne bo konec meseca manka ur? Velikokrat je interes zaposlenih, da se efektivno dela 6 ur in se gre nato domov, se ne koristi odmora. Kako v teh primerih, je to sporno, če se delodajalec in delavec s tem strinjata?

Odgovor na vprašanje je odvisen od tega, kako je delovni čas delavcev pri delodajalcu urejen s pogodbo o zaposlitvi. Če je v pogodbi o zaposlitvi določeno, da je delavec zaposlen za polni delovni čas 40 ur, da pa se delo lahko opravi tudi v manj kot 8 urah na dan, pa se še vedno delavcu prizna 8 ur, je taka ureditev ustrezna. Mora pa biti dogovor iz pogodbe o zaposlitvi ustrezno urejen tudi s splošnim aktom delodajalca.

Kar se pa evidence o izrabi delovnega časa tiče, pa je prav, da ta evidenca odraža realno stanje. Torej, da iz evidence izhaja dejansko število ur, ki jih je delavec v določene dnevu opravil. Ta evidenca je namenjena zgolj izkazovanja delovnega časa, ni pa podlaga za obračun plače, zato bo delavec konec meseca v skladu z določili pogodbe o zaposlitvi in splošnih aktov delodajalca prejel plačilo za polni delovni čas.

  1. V našem podjetju lahko delavec vsakodnevno pri svoji vodji vidi svojo registracijo (prihodi, odhodi). Ali je to dovolj? Ali moramo delavcu omogočiti, da lahko sam pogleda v kakšnem sistemu svoje registracije delovnega časa, dopusta ...
    2. Kako je z odmori? Se mora delavec registrirati, oz. odhod (po koncu odmora) zopet prihod?
    3. Do kdaj je prehodno obdobje, čas za ureditev?
  2. Novela ZEPDSV v prvem odstavku 18. člena določa, da je delodajalec tisti, ki dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca vse zahtevane podatke. Na podlagi četrtega odstavka 19. člena ZEPDSV mora delodajalec delavcu zagotavljati vpogled v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa, ki se nanašajo nanj. Delodajalec delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne. Pisno obvestilo se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Delavec lahko od delodajalca enkrat tedensko zahteva, da ga pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa. Za obveznost seznanitve iz prejšnjega stavka se šteje tudi neposreden elektronski dostop