Danes je 19.7.2024

Input:

Na kaj morate biti pozorni, ko sprejemate oceno tveganja?

28.7.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

13.1 Na kaj morate biti pozorni, ko sprejemate oceno tveganja?

Maja Brajnik, Kadrovska asistenca

Pogosto se zgodi, da imajo delodajalci sprejete dokumente ocene tveganja, ki ne odražajo dejanskih tveganj, ki v delovnem procesu predstavljajo nevarnost za poškodbe, okvare zdravja ali nastanek poklicnih bolezni. Do teh situacij pripelje neozaveščenost delodajalcev o pomembnosti ocene tveganja, saj ti dokumenti v praksi večinoma ostanejo neprebrani in nepodpisani s strani pristojnih oseb. S tveganji, ki so prisotna v delovnem procesu, delavci pogosto niso seznanjeni ali pa nimajo opravljenih vseh obveznosti, ki so potrebne, da se lahko delo na posameznem delovnem mestu opravi na način, da sta zagotovljena varnost in zdravje vseh oseb, ki so navzoče v delovnem procesu.

V prispevku bom poskusila predstaviti pomembnost dokumentov ocene tveganja, pomembnost, da so v proces sprejema ocene tveganja vključene vse osebe, ki morajo ukrepe, ki so predpisani v oceni tveganja, izvajati v praksi, ter tveganja, ki so prisotna, če delodajalec ne poskrbi in ne izvaja ukrepov potrebnih za varnost in zdravje delavcev in drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu.

Ena izmed temeljnih