Danes je 28.11.2021

Input:

Možnosti opravljanja dela zaradi začasne prepovedi in omejitve javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji

11.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.9 Možnosti opravljanja dela zaradi začasne prepovedi in omejitve javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji

Breda Koren

Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20), s katerim se je začasno prepovedalo javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji, in sicer od vključno 16. 3. 2020 naprej.

Dne 8. 5. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 65/20, objavljen Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, ki je začel veljati 11. 5. 2020. S tem odlokom se ponovno vzpostavljajo javni linijski prevoz potnikov, posebni linijski prevoz potnikov, stalni izvenlinijski prevoz potnikov, občasni prevoz potnikov, prevoz potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb in javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, ki se opravljajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Čeprav se javni prevoz ponovno uvaja, je ta še okrnjen.

Glede na okrnjenost javnega prevoza in ob dejstvu, da še vedno veljajo tudi drugi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19, predstavljajo trenutne razmere velik izziv za organizacijo delovnega procesa.

Delodajalec ima v okviru možnosti, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) možnost, da delavcu začasno spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi.

V 69. členu ZDR-1 je (med drugim) določeno, da lahko delodajalec zaradi izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, začasno spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Če delovni proces to dopušča, je smiselno organizacijo dela prilagoditi v skladu z navedenimi možnostmi. V prvi vrsti je, glede na vse sprejete ukrepe za omejevanja širjenja virusa COVID-19, priporočljivo organizirati delo na domu.

Delavcu v primeru opravljanja dela na domu lahko hkrati naloži opravljanje drugega dela, če sicer opravlja delo, ki je strogo vezano na določeno lokacijo oziroma tehnični pogoji za delo ne omogočajo dela na domu.

Če niti to ni mogoče in je delo ne glede na izredne razmere treba opraviti, je organizacijo dela treba prilagodi tako, da se zagotovijo delovni pogoji, ki omogočajo fizično ločenost ali vsaj varno razdaljo med zaposlenimi. Tako lahko delodajalec organizira delovni proces na način, da npr. v pisarni ni več kot en