Danes je 15.6.2024

Input:

Minimalna plača in inšpekcijski nadzor

21.3.2023, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:42:02

Poglavja

IRSD je v luči novega zneska minimalne plače napovedal, da bo tudi v prihodnje izvajal poostrene nadzore izplačil, tako pri naključno izbranih delodajalcih kot v okviru prijav, ki jih prejmejo.

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, s spremembami, v nadaljevanju: ZMinP). Delodajalci se v praksi pogosto sprašujejo, ali se v znesek minimalne plače vštevajo tudi določeni dodatki iz delovnega razmerja. To vprašanje je zelo pomembno, saj Inšpektorat Republike Slovenije za delo v zadnjem času beleži veliko nepravilnosti ravno pri izplačevanju minimalne plače, pri čemer ugotavlja, da si delodajalci napačno razlagajo določila ZMinP.

V sklopu webinarja bo podrobneje predstavljeno kakšna je definicija minimalne plače, kaj se všteva v minimalno plačo, kako zakonito urediti izplačilo minimalne plače, ter tudi kako postopati v primeru inšpekcijskega nadzora na tem področju.

 

Predavateljica:

Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003, je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v zasebni pravni pisarni, nadaljevala v Odvetniški družbi Ulčar&Ulčar iz Ljubljane. Od maja 2013 pa ima lastno Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.