Danes je 19.7.2024

Input:

Letni dopust in regres (delovnopravni vidik)

22.2.2023, Vir: Verlag DashöferČas branja: 21 minut

Letni dopust in regres (delovnopravni vidik)

Spletna klepetalnica, 22. 2. 2023. Odgovarjal je strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

PDF lahko prenesete tukaj.

Delavec predloži plan dopusta, vendar ga ne nastopi na planirani datum. Ali si delavec lahko ponovno sam izbere nov termin ali pa mu ga sedaj lahko določi delodajalec glede na proizvodni proces?

Pravica do letnega dopusta je pravica delavca. Izraba letnega dopusta se načeloma planira v dogovoru med delavcem in delodajalcem, lahko pa delodajalec od delavca zahteva, skladno z drugim odstavkom 162. člena, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Zakon ne predvideva enostranske odredbe izrabe letnega dopusta, zato delavcu ne morete odrediti kdaj mora ta koristiti dopust (razen v primeru, da se določi kolektivni dopust). Se pa seveda letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter tudi možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti (prvi odstavek 163. člena ZDR-1), zato predlagamo, da se z delavcem poskusite sporazumno dogovoriti za nov termin izrabe letnega dopusta na način, da bodo torej upoštevane potrebe delovnega procesa in hkrati tudi delavčeve želje.

Delodajalec delavca zaposli 01. 09. 2023, najprej za en mesec. 01. 10. 2023 mu pogodbo podaljša do 30. 11. 2023, 01. 12. 2023 pa še za mesec dni do 31. 12. 2023. Kdaj mora delavcu obračunati in nakazati regres?

Skladno z drugim odstavkom 131. člena ZDR-1 mora delodajalec delavcu regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S tretjim odstavkom istega člena je sicer določena še izjema, in sicer se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Praviloma se torej regres mora izplačati do 1. julija, vendar pa, če se delavec zaposli kasneje, mu delodajalec seveda regresa ne more izplačati do 1. julija, ker takrat še ni bil zaposlen. Zakon ne določa, kaj v takšnih primerih, v praksi pa se delavcem, ki se zaposlijo po 1. juliju (če so zaposleni do konca leta) izplača regres kadarkoli do konca koledarskega leta.

Vendar, v primeru iz vprašanja, je delavec zaposlen najprej samo en mesec (pogodba o zaposlitvi za določen čas) in ker je očitno ob sklenitvi posamezne takšne pogodbe obstajal razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas samo za en mesec, menimo, da je najbolj ustrezno, da se za vsak ta posamezni mesec potem tudi obračuna in izplača regres. Delodajalec namreč v tem primeru očitno ni vedel že septembra, da bo delavec zaposlen do konca koledarskega leta.

Zaposlena je imela ob dnevu izdaje odločbe za letni dopust 2 leti in 4 mesece delovne dobe. V letošnjem letu bo dopolnila 3 leta delovne dobe, kar pomeni dodaten dan dopusta. Sprašujem, ali ji pripada že letos dodaten dan dopusta? Če da, bi dodaten dan dopusta morali upoštevati že pri izdaji odločbe o letnem dopustu ali izdamo novo odločbo takrat ko nastopi pogoj (tri leta delovne dobe)?

Iz vprašanja ne izhaja točno, na podlagi česa delavki pripada ta dodatni dan letnega dopusta – sklepamo, da na podlagi kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca. Ti akti potem običajno tudi določajo, kdaj delavcu pripada tak dodatni dan, tudi v smislu, kaj velja, če delavec določen pogoj za dodatni dan letnega dopusta izpolni med letom (po izdaji obvestila o odmeri letnega dopusta). V splošnem pa velja, kot izhaja tudi iz komentarja zakona ZDR-1) (v zvezi z časovnim upoštevanjem okoliščin za dodatne dneve letnega dopusta po zakonu), da se upoštevajo vse tiste okoliščine, ki nastopijo do izteka tekočega koledarskega leta, za katero se odmerja letni dopust, in da ni treba, da je pogoj izpolnjen že ob odmeri dopusta. Ob izpolnitvi takšne okoliščine se torej popravi odmera letnega dopusta. Če pa delodajalec že ob sami odmeti ve, da bo delavec določen pogoj (nedvomno) izpolnil v tekočem letu, pa ga upošteva že ob sami odmeri.

Zanima me, kako je z regresom, če je oseba zaposlena za nedoločen čas (s 6 mesečno