Danes je 8.2.2023

Input:

Kriteriji za odmero višine dela plače za poslovno uspešnost

30.11.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

8.12.5 Kriteriji za odmero višine dela plače za poslovno uspešnost

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Božičnica, trinajsta plača, štirinajsta plača, letna nagrada, itd. Vse to so pogovornih izrazi, ki se uporabljajo za poimenovanje nagrade iz naslova poslovne uspešnosti. Kako lahko delodajalci takšno nagrado izplačajo svojim delavcem in kakšni so kriteriji za odmero višine dela plače za poslovno uspešnost.

Plača je, skladno z drugim odstavkom 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1), sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače pa je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Kdaj je družba poslovno uspešna, ZDR-1 ne določa. Poslovna uspešnost je v zasebnem sektorju praviloma merjena z ustvarjenim dobičkom, ki je nenazadnje tudi cilj njene ustanovitve. Praviloma pa se presoja po doseganju načrtovanih ciljev, kateri so določeni v aktih družbe (ustvarjen dobiček, dosežena planirana prodaja, itd.). V tem se bistveno razlikuje poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki opravljajo dejavnost zaradi uresničevanja javnega interesa. Del plače za poslovno uspešnost je delodajalec delavcem dolžan izplačati, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Zakon ne določa kriterijev, temveč so ti določeni