Danes je 1.6.2023

Input:

Konkurenčna klavzula v sodni praksi

27.3.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

3.8 Konkurenčna klavzula v sodni praksi

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Konkurenčna klavzula je urejena v 40. in 41. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list, št. 21/13, s spremembami, v nadaljevanju ZDR-1) in po naravi predstavlja določbo v pogodbi o zaposlitvi, s katero se delavec in delodajalec dogovorita, da delavec določen čas ne bo opravljal konkurenčne dejavnosti, in za spoštovanje konkurenčne klavzule tudi določita ustrezno denarno nadomestilo.

Glede na vsebino določb 40. in 41. člena ZDR-1 je konkurenčna klavzula veljavna, (i) če je sklenjena v pisni obliki, (ii) je dogovorjena