Danes je 19.7.2024

Input:

Katere dokumente pregledujejo inšpektorji za delo?

4.7.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

1.14 Katere dokumente pregledujejo inšpektorji za delo?

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Pravno podlago za izvajanje inšpekcijskega nadzora, ki ga vrši Inšpektorat Republike Slovenije za delo, predstavljata Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) 1 in Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) 2 . Iz teh zakonov izhajajo ključna načela, ki usmerjajo delovanje inšpektorjev, vključno s samostojnostjo pri opravljanju njihovih nalog, varstvom javnega in zasebnega interesa, javnostjo postopkov in predvsem načelom sorazmernosti. Slednje, ki ga določa 7. člen ZIN, zahteva, da inšpektorji svoje naloge izvajajo tako, da posegajo v dejavnost pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je potreben za učinkovit inšpekcijski nadzor.

Pri izbiri ukrepov inšpektorji upoštevajo resnost kršitve in izberejo ukrepe, ki so za kršitelja najmanj obremenjujoči, ob zagotovitvi, da se še vedno doseže namen predpisov. Poleg tega upoštevajo težo kršitve, njene posledice za javni interes ter druge relevantne okoliščine pri določanju roka za odpravo nepravilnosti.

Inšpektorat RS za delo, v skladu s 4. členom ZID-1, opravlja širšo vlogo kot zgolj nadzor nad spoštovanjem predpisov. Poleg tega, da izvaja inšpekcijski nadzor,