Danes je 14.7.2024

Input:

Kako uveljaviti škodo zaradi poplav po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

29.8.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

1.113 Kako uveljaviti škodo zaradi poplav po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

Lidija Gošnjak, davčna svetovalka ZDSS

Škodo poplav, ki so prizadele veliko gospodinjstev in seveda tudi poslovnih subjektov, lahko slednji ublažijo z ukrepi, ki jih določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju ZOPNN-F), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 88 z dne 10.08.2023 in vstopil v veljavo 11.08.2023.

Zakon ZOPNN-F vsebinsko omogoča pomoč oz. povračilo škode na področju dela, škode na sredstvih (strojih, opremi, zalogah, stavbah) in izpadu prihodkov ter za samozaposlene. V Zakon ZOPNN-F je prenesena tudi 50. točka GBER (General Block Exemption Regulation), ki določa, da vse oblike pomoči ne smejo presegati 100 % dejanske škode. V nadaljevanju so za posamezni ukrep za povračilo škode opredeljeni zakonski pogoji ter način uveljavitve škode.

I. ZAČASNI UKREPI NA PODROČJU DELA

Zakon ZOPNN- F opredeljuje dva ukrepa na področju dela in sicer:

  • ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče;

  • ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Upravičenec do obeh ukrepov je lahko vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

  • - neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2022 višji od 70 %;
  • - delodajalec, ki ima registrirano glavno dejavnost v skupini K po SKD- finančne in zavarovalniške dejavnosti in je imel na dan 3.8.2023 več kot deset zaposlenih;
  • - tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče

Kot višja sila se šteje odsotnost delavca zaradi posledic poplav v avgustu 2023, in sicer:

  • - nezmožnost prihoda na delo,
  • - nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali opravljanja nujnih ravnanj za zavarovanje življenja ali zdravja ljudi in živali, odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine nezmožnosti opravljanja dela zaradi posledic naravne nesreče.

Ukrep velja od 3. avgusta do 31. decembra 2023.

Delavec je moral