Danes je 19.7.2024

Input:

Kako lahko delodajalci zmanjšajo tveganje uveljavljanja regresnih zahtevkov

13.9.2017, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:04:40

Poglavja

Uveljavljanje regresnih zahtevkov s strani zaposlenih lahko predstavlja precejšen strošek  za podjetje, zato vam v video seminarju predstavljamo, kako lahko delodajalci zmanjšajo tveganje za uveljavljanje slednjih.

Uvodoma so predstavljeni predpisi, ki urejajo oziroma zajemajo področje varnosti in zdravja na delu, video seminar pa se nadaljuje s predstavitvijo in obrazložitvijo obveznosti, ki jih ima delodajalec pri pripravi ter izvajanju varnosti in zdravja pri delu. Torej, izpostavljena so temeljna načela pri izvajanju ukrepov varnosti in zdravja pri delu kakor tudi same obveznosti delodajalcev pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja.

Predavateljica v nadaljevanju razjasni, kdaj je delodajalec dolžan izvajati usposabljanje delavcev in slednje napotiti na zdravniški pregled, tukaj pa izpostavi tudi težave, ki izhajajo iz Izjave o varnosti z oceno tveganja – ena izmed njih je denimo ta, da delodajalci zelo pogosto ne berejo in ne poznajo svojih ocen tveganj.

Sledi pojasnilo, kdaj je za delovno nesrečo ali poklicno bolezen odgovoren delodajalec, ter posledično kako je glede povrnitve škode, za katero je odgovoren delodajalec, Zavodu za zdravstveno zavarovanje ( ZZZS) in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Predavateljica razjasni tudi, ali obveznosti zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu veljajo le za delovna razmerja ali morebiti tudi za druga pogodbena razmerja ter kako je glede varnosti in zdravja pri delu pri samozaposleni osebi. Na koncu predstavi še druga tveganja in kako se jim lahko delodajalci izognejo, ter odgovori na konkretna vprašanja udeležencev.

 

Kazalo vsebine:

  • Predpisi, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu
  • Obveznosti delodajalca pri pripravi in izvajanju varnosti in zdravja pri delu
  • Kdaj je delodajalec dolžan izvajati usposabljanje delavcev in delavce napotiti na zdravstveni pregled?
  • Kdaj je za delovno nesrečo ali  poklicno bolezen odgovoren delodajalec?
  • Povrnitev škode ZZZS, za katero je odgovoren delodajalec
  • Povrnitev škode ZPIZ, za katero je odgovoren delodajalec
  • Ali obveznosti zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu veljajo le za delovna razmerja ali tudi za druga pogodbena razmerja?
  • Varnost in zdravje pri delu in samozaposlena oseba
  • Druga tveganja in kako se izogniti tveganjem

 

 

Predavatelj:

Maja Brajnik je pravnica, ki je svojo karierno pot začela na Kadrovski asistenci. Ukvarja se predvsem s svetovanjem delodajalcem iz področja delovnega prava in jim pomaga pri izvedbi zahtevnejših postopkov. Pri delodajalcih ureja individualno prilagojene interne akte ter druge delovnopravne dokumente, na način, da so skladni z zakonodajo, kolektivnimi pogodbami ter notranjimi procesi, ki so vzpostavljeni pri delodajalcu. V zadnjih dveh letih se aktivno ukvarja tudi s področjem varovanja osebnih podatkov.

RGRSNZHTVKI.pdf 0.23 MB