Danes je 19.7.2024

Input:

Interna dokumentacija delodajalca (in varstvo osebnih podatkov)

17.11.2021, Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut


Interna dokumentacija delodajalca in vidik varstva osebnih podatkov

Transkript klepetalnice v pdf obliki si lahko prenesete tukaj.

Spletna klepetalnica, 17.11.2021, odgovarjala je mag. Kaja Breznik Ladinik (Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.)

Kateri so obvezni in kateri priporočljivi akti?
Na začetku bi pojasnila, da lahko interne akte razporedimo v tri kategorije:

(i)                  Obvezne interne akte, ki jih predpisuje zakonodaja,

(ii)                 Interne akte, ki so obvezni le za nekatere delodajalce in

(iii)               Neobvezne interne akte

 

Obvezni interni akti so naslednji:

  • Izjava o varnosti z oceno tveganja, ki jo določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 17. členu, in sicer da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni ali ki bi jim lahko bili izpostavljeni, ter posledično izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja.
  • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanju drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu, ki ga določa ZVZD-1 v 51. členu,
  • Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu. Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev, kot ga opredeljuje 24. člen ZVZD-1,
  • Načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalec mora načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu in zanjo zagotoviti tako potrebna sredstva kot tudi način spremljanja njenega izvajanja, ki ga opredeljujeta 6. in 32. člen ZVZD-1.

 

Obvezni akti za določene delodajalce:

  • Akt o sistematizaciji delovnih mest, ki je po prvem odstavku Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) obvezen organizacijski akt, če delodajalec zaposluje enajst ali več delavcev,
  • Interni akt o davčnem potrjevanju računov,  akt je zahtevan pri