Danes je 26.9.2023

Input:

Evidenca o stroških dela - podatki o plačah in nadomestilih,