Danes je 19.7.2024

Input:

Delovnopravni vidik odpovedi pogodb o zaposlitvi in odpravnin

17.12.2021, Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

Delovnopravni vidik odpovedi pogodb o zaposlitvi in odpravnin

Spletna klepetalnica, 17. 12. 2021. Odgovarjala je odvetnica Tanja Bohl (Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.).

 

Transkript v pdf obliki si lahko prenesete tukaj.

Delavcu smo vročili odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi. Delavec je prešel iz zahtevnejšega in bolje plačanega delovnega mesta na enostavnejše in slabše plačano delovno mesto. Zaradi odpovedi delavcu nameravamo izplačati ustrezno odpravnino.
Odpravnina bo izplačana ločeno in ne skupaj s plačo. Staro in novo delovno razmerje sta sklenjeni za nedoločen čas. Zanima nas, kako pravilno obravnavati to »odpravnino«? Je ta odpravnina obremenjena z prispevki? Katerimi? Je ta odpravnina obremenjena z dohodnino ? Upoštevamo olajšave ? Kakšno stopnjo uporabimo? Kakšna vrsta dohodka je to v obrazcih REK in iREK?


V konkretnem primeru navajate, da delavcu niste ponudili ustrezne pogodbe o zaposlitvi, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi. V primeru, ko delavec sprejme neustrezno novo zaposlitev ima pravico do sorazmernega dela odpravnine v višini, ko se dogovori z delodajalcem (šesti odstavek 91. člena ZDR-1).

 V skladu s 5. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini se med dohodke iz delovnega razmerja vključuje vsako nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z delojemalcem zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo, vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni prejemki.

V skladu s šestim odstavkom 91. člena ZDR-1 ima delavec v primeru, ko mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti in mu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe za neustrezno novo zaposlitev, pravico do sorazmernega dela odpravnine, ki jo dogovori z delodajalcem. Glede na to, da gre v tem primeru za sorazmerni del odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, gre za dohodek, ki niti po vsebini (saj ne gre za prenehanje zaposlitve) niti po višini (saj gre za sorazmerni del odpravnine) ni primerljiv z odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki se v skladu z 9. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, zato ga ni mogoče obravnavati po navedeni določbi. Navedeno pomeni, da se odpravnina, izplačana v skladu z določbo 91. člena ZDR-1 v celoti všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 Ker se sorazmerni del odpravnine, izplačan zaradi prekinitve delovnega razmerja s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, v celoti všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, to izplačilo ne vpliva na davčno obravnavo izplačila odpravnine zaradi prekinitve delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.