Danes je 1.7.2022

Input:

Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

12.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.1.1.1 Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Januarja 2017 je v veljavo stopila sprememba ZDoh-2, ki je v dohodninsko zakonodajo vnesla novost glede določanja davčne osnove v primeru izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti. Ta novost je bila dodatno nekoliko spremenjena z novelo ZDoh-2S, ki se je pričela uporabljati s 1. 1. 2018. Novela ZDoh-2V, ki se je pričela uporabljati s 1. 1. 2020 in bo sprememba prvič veljala za davčno leto 2020, pa je pri delu plače iz naslova poslovne uspešnosti prinesla dopolnitve, ki se nanašajo na določanja letne davčne osnove davčnih zavezancev. S tem novim pravilom novela ZDoh-2V poskuša zagotoviti enako obravnavanje vseh davčnih zavezancev, ki med letom prejmejo ta del plače na davčno ugodnejši način, tudi tistih, ki prejmejo npr. dve izplačil zaradi zaposlitve pri dveh različnih delodajalcih v istem koledarskem letu. Novela ZDoh-2V tako ne prinaša sprememb pri določanju pogojev, ki se nanašajo na možnost izplačila tega dela plače po davčno ugodnejšem pravilu, ki ga določa 12. točka 44. člena ZDoh-2. Kriteriji za takšno izplačilo se torej z novelo ZDoh-2V niso spremenili, sprememba se nanaša le na letno dohodninsko obravnavo, kar dejansko zadeva le davčnega zavezanca (fizično osebo, ki prejme ta dohodek), ne pa samega izplačevalca dohodka.

12. točka 44. člena ZDoh-2 tako od 1. 1. 2017 dalje določa nov tip dohodka, ki se pod določenimi pogoji ne všteva v delavčevo davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. ZDoh-2 določa, da se v delavčevo davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne