Danes je 12.8.2020

Naročilo - Naročilnica on-line seminar
Evidentiranje delovnega časa - kakšna bo nova ureditev?

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 18. 07. 2019

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 10

Cena: 39,00 EUR

Vsebina:

Delovni čas in z njim povezana vprašanja so gotovo eden izmed pomembnejših vidikov delovnega razmerja, tako za delavca kot tudi delodajalca, saj gre za opredelitev obdobja, ko delavec opravlja delo in je na voljo delodajalcu, obdobja odmora, počitka ipd. Z delovnim časom se posledično tesno povezuje tudi vprašanje njegovega evidentiranja.

V zvezi z obveznostjo evidentiranja delovnega časa je bila pred kratkim sprejeta tudi sodba Sodišča Evropske unije, kjer se je slednje ukvarjalo z vprašanjem obveznosti vzpostavitve sistema za evidentiranje dnevnega delovnega časa, ki ga opravi vsak delavec, in iz katere izhaja, da morajo države članice delodajalcem naložiti obveznost, da vzpostavijo objektiven, zanesljiv in dostopen sistem, s katerim je mogoče evidentirati dnevni delovni čas, ki ga opravi vsak delavec.

Na seminarju bomo v luči omenjene sodbe Sodišča Evropske unije skozi teorijo in prakso predstavili trenutno pravno ureditev obveznosti evidentiranja delovnega časa, v nadaljevanju pa se bomo posvetili vprašanju, kaj omenjena sodba pomeni za Republiko Slovenijo in kakšne bi bile lahko možne spremembe oz. nova ureditev na njeni podlagi.


Predavatelji:

Tanja Bohl je odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanjem delavcev v postopkih pred sodiščem zoper delodajalce ter zlasti z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanje le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.