Danes je 24.5.2022

Najnovejši članki

Vpisovanje ur v M02 za zaposleno na porodniškem dopustuGarancija

23.5.2022, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

... Imamo delavko na porodniškem dopustu. Zanima nas, če še velja, da ur za materinski dopust, očetovski dopust v rubriko M02 ne vpisujemo. V navodilih iz leta 2016 za rek obrazce je navedeno, da ne, neuradno pa smo zasledili da se vpisujejo. Kaj je prav? V polje M02 s e ne vpisujejo ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Delo otroka, mlajšega od 15 letGarancija

22.5.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

... Otroci lahko proti plačilu sodelujejo pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalske dejavnosti. Otrok, star 13 let, gre preko zavoda v drugo državo ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Skrajšanje odpovednega roka in neizrabljen letni dopustGarancija

21.5.2022, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Sodelavec ima 60 dni odpovednega roka. Dogovorimo se za krajši odpovedni rok, ki znaša npr. 20 dni. V tem času se ustno sodelavec z nadrejenim dogovori, da bo delal teh 20 dni in ne bo koristil dopusta, da zanj najdemo zamenjavo. Dopust mu propade.     Ali smo mu kot delodajalec ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Izplačilo neobdavčenega regresa v dveh delihGarancija

20.5.2022, Simona Matko Počivalšek, Vir: Verlag Dashöfer

... Zanima me, ali bi lahko izplačali regres (neobdavčen) v dveh delih, na primer prvi del v znesku 1400,00 EUR do 30. 06. 2022 in drugi del do razlike povprečne plače predpreteklega meseca, ki bo znana v mesecu decembru 2022. Če preberemo sodno prakso, še vedno velja, da bi se ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Sprememba datuma izplačila plačeGarancija

19.5.2022, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... V pogodbi o zaposlitvi imamo navedeno, da se izplačuje plača do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Zanima nas, če bi spremenili datum izplačila plače do 15. dne v mesecu, ali moramo pripraviti aneks k pogodbi o zaposlitvi ali je dovolj, da delavce o tem obvestimo z dopisom? ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Obveznosti delodajalca pri zaposlovanju tujcevGarancija

18.5.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 50/2011 s spremembami, v nadaljevanju: ZTuj-2 ), pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Pokojninska in delovna dobaGarancija

18.5.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Od delavke smo prejeli izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, iz katerega je razvidno, da ima v posameznih letih (2014, 2015 in 2016) priznano pokojninsko dobo na podlagi dela v okviru drugega pravnega razmerja. Za leto 2014 ima tako 6 dni ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

UvodnikGarancija

18.5.2022, Uredništvo, Vir: Verlag Dashöfer

... Marca je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, zato v vestniku objavljamo nekaj napotkov, kako slednji vpliva na REK obrazce. Dodali smo tudi prispevek glede zaposlovanja tujcev - v njem najdete pojasnila, kakšne so obveznosti delodajalcev na tem področju ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Začasno in občasno delo upokojencevGarancija

16.5.2022, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... Pogodbo o začasnem in občasnem delu upokojencev je v našo zakonodajo prinesel Zakon o urejanju trga dela. Ta pogodba se lahko uporablja za delo upokojencev (samo upokojencev), kadar so ti 100 % upokojeni in ima delo, ki ga želijo opravljati, tudi nekatere elemente ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Letni dopust in regres

16.5.2022, Vir: Verlag Dashöfer

... Na spletni klepetalnici smo odgovarjali na vprašanja o izračunu letnega dopusta in obračunu regresa. Odgovarjala je Simona Matko Počivalšek. Ali lahko izplačamo polovico regresa do 30.6.2022, drugo polovico pa do 31.10.2022? Podjetje lahko izplača regres v več delih, vendar najkasneje do 30. ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Najbolj brani članki

Možnosti opravljanja dela zaradi začasne prepovedi in omejitve javnega prevoza potnikov v Republiki SlovenijiArhiv

11.5.2020, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

... Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20), s katerim se je začasno prepovedalo javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji, ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Seminarji

PP obračuna plač in dohodnine 

Odločena izvedba, 28 ur poglobljenega izobraževanja -> ZAČETEK 16. 5. 2022

Več informacij >>>

PP računovodenja po MSRP

Odločena izvedba, 22 ur poglobljenega izobraževanja -> ZAČETEK 17.5. 2022

Več informacij >>>

Kako zastaviti fleksibilni in motivacijski plačni sistem in sistem nagrajevanja

23. maj 2022, med 09.00 in 12.00 (ONLINE, preko ZOOM ali z udeležbo v dvorani)

Sistem nagrajevanja sam po sebi nikoli ne more biti motivacijski, če ga v ozadju ne izvajajo motivirani vodje! Če je fokus nagrajevanja usmerjen izključno v finančno nagrado, zaposleni postanejo hitro nezadovoljni. Zato je potrebno zgraditi takšen model nagrajevanja, da bo podpiral cilje tako organizacije kot tudi zaposlenih. Na seminarju vas bomo seznanili z različnimi pristopi ocenjevanja in izgradnje modela nagrajevanja. Med drugim boste dobili jasen uvid v to, zakaj je za ključne kadre pri postavljanju kriterijev pomembno izhajati tudi iz ciljev posameznika in ne zgolj podjetja.

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Več informacij >>>

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji