Danes je 17.6.2021

Najnovejši članki

Osnovne plače po kolektivni pogodbiGarancija

16.6.2021, Peter Počivalšek, RISTO, Vir: Verlag Dashöfer

... Po Kolektivni pogodbi za trgovino so osnovne plače po tarifnih razredih opredeljene precej pod bruto minimalno plačo, kot npr. piše v kolektivni pogodbi: najnižje osnovne plače (verjetno so to bruto):     II.   Manj zahtevna dela   487,33     III.   Srednje zahtevna dela   ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi, ko zaposleni opravljajo storitve za povezana podjetjaGarancija

15.6.2021, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Naše podjetje na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju z našo povezano družbo, ki je v lasti naših lastnikov oz. z njim povezanih družb, za njih opravlja računovodske in knjigovodske storitve. Dejavnost 69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti bomo v kratkem ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Obračun plače v primeru bolniške odsotnosti zaradi poškodbe na deluGarancija

14.6.2021, Peter Počivalšek, RISTO, Vir: Verlag Dashöfer

... Zaposleni ima osnovno plačo 900,00 EUR bruto, do zneska 1.024,24 EUR mu obračunamo dodatek do minimalne plače. Prispevki so seveda obračunani do višine 1.113,72 EUR. Zaposleni pa je sedaj nastopil bolniško. Razlog zadržanosti je 04 - poškodba pri delu, kar pomeni da mu obračunamo ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcevGarancija

14.6.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih Uradni list RS, št. 1/18 - uradno prečiščeno besedilo, 9/18 - popr. in 62/19 - odl. US, v nadaljevanju: ZTuj-2 . 1 , pogoje za zaposlovanje, ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Občinska taksa a uporabo parkirnega prostora in bonitetaGarancija

11.6.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

... Zaposleni uporablja službeno osebno vozilo tudi v zasebne namene, za kar plačuje polno boniteto. Ker pa stanuje na območju, kjer je potrebno letno plačati občinsko takso za neomejeno parkiranje, nas zanima kako obravnavamo omenjeno takso ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Nadurno deloGarancija

10.6.2021, Odvetnica Lidija Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Ali je treba delavcu nadurno delo odrediti pisno ali je dovolj, da podpišejo soglasje, da se strinjajo z nadurnim delom? Je lahko soglasje napisano za celotno koledarsko leto (od 1. 1. do 31. 12.)?   Kaj točno pomeni : »dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Vladno soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju čezmejnih storitev

10.6.2021, Vir: MDDSZ, Vlada RS, gov.si

... Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju čezmejnih storitev – kot pojasnjeno na spletni strani gov.si, ti predlogi amandmajev niso vsebinski, temveč »sledijo pripombam Zakonodajno-pravne službe«. Celotno obvestilo je na voljo ...

Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci

10.6.2021, Vir: FURS

... Opozorilo: Objava dokumenta FURS na portalu DARA in drugih portalih založbe je informativne narave. Pri objavi dokumenta FURS lahko pride do razlik med dokumentom FURS in objavo na portalu DARA zaradi drugačnega tehničnega formata, zaradi tega, ker ni pridobljena informacija o spremembi dokumenta ...

Dostopno za naročnike: brezplačni e-časopis | Profi | Profi plus

Določitev pogojev za opravljanje dela (akt o sistemizaciji)Garancija

9.6.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Imamo zaposleno, ki je že 18 let zaposlena pri nas kot referent prodaje. Njena sodelavka na višjem delovnem mestu gre v pokoj (izvozni strokovnjak) in bi radi, da jo ta sodelavka nadomesti, ker ima vse kompetence in izkušnje. Problem pa je ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Kako obračunati neupravičeno odsotnost z dela?Garancija

8.6.2021, Peter Počivalšek, RISTO, Vir: Verlag Dashöfer

... Delavec je bil zaposlen od 21. 4. 2021 do 7. 5. 2021. Sam je podal odpoved delovnega razmerja. Zanima nas, kako pravilno obračunati neupravičeno odsotnost z dela (2 dni - 4. 5. 2021 cel dan, 7. 5. 2021 je odšel ob 8:30)?   Zaposleni je bil prijavljen v obvezno zdravstveno ...

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Najbolj brani članki

Začasno in občasno delo upokojencevGarancija

7.3.2021, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... Pogodbo o začasnem in občasnem delu je v našo zakonodajo prinesel Zakon o urejanju trga dela. Ta pogodba se lahko uporablja za delo upokojencev (samo upokojencev), kadar so ti 100 % upokojeni in ima delo, ki ga želijo opravljati, tudi nekatere elemente delovnega razmerja ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domuGarancija

20.1.2020, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... ZDR-1 pri delu na domu (med drugimi) določa tudi, da ima delavec pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu ter da se višina nadomestila dogovori med delavcem in delodajalcem. Kateri stroški, povezani z opravljanjem dela na domu, so zajeti ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Plačila vajencem dijakom in študentom za obvezno praktično deloGarancija

14.3.2021, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... Delovno pravne obveznosti delodajalca in pravice vajenca, dijaka ali študenta določa delovno pravna zakonodaja. 6. in 7. odstavek 211. člena ZDR-1 določata osnovna pravila za delo vajencev, dijakov in študentov, ki opravljajo obvezno praktično delo. ZDR-1 tako določi ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Osnova za plačilo prispevkov - delavciArhiv

10.5.2019, mag. Kaja Breznik Ladinik, Vir: Verlag Dashöfer

... Osnova za plačilo prispevkov za osebe v delovnem razmerju je določena v 144. členu ZPIZ-2 , ki določa, da je osnova za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju plača oz. nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Podjemna pogodba (vzorec)Garancija

14.1.2019, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v Wordu. PODJEMNA POGODBA ki jo sklepata xxxxxxxxxxxxx kot podjemnik in xxxxxxxxxxxx kot naročnik člen: Vsebina pogodbenega razmerja S to pogodbo se pogodbene stranke dogovorijo, da bo podjemnik za naročnika opravil storitev _____________________(izdelava ali ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
več člankov
Seminarji
21. maj 2021, med 9. in 12. uro (preko ZOOM) - POTRJENA IZVEDBA

Področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zelo aktualno, tudi v letu 2021, saj se je s 1. 1. 2021 začel uporabljati ZPIZ-2H, ki ureja področje dokupa pokojninske dobe. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/21 – v nadaljevanju ZPIZ-2I), ki je bil v Državnem zboru RS sprejet 23. 3. 2021 in uveljavljen 17. 4. 2021, pa se je pričel uporabljati prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi, to je 1. maja 2021.

Predavatelj: Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki se že skoraj 35 let ukvarja s tem področjem.

Več informacij >>>

Kadrovska šola

16., 17., 21. in 22. junij 2021 (Zoom izvedba) - POTRJENA IZVEDBA

Cilj Kadrovske šole je, da vas usposobimo, da boste kadrovske postopke in odločitve peljali z večjo odločnostjo, sigurnostjo in novim znanjem! Preverili bomo najpogostejše pasti, v katere se delodajalci v praksi ujamejo in glavne razloge zaradi katerih so delavci pred delovnim sodiščem uspešnejši… Pokazali vam bomo enostavne in učinkovite rešitve za vaša vprašanja, vam dali odgovore na dileme ter vam s koristnimi napotki olajšali vsakodnevno kadrovsko delo.

Predavateljica: Tanja Bohl

Več informacij >>>

Praktične informacije

Aktualni podatki za obračun plač

Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Tanja Bohl
odvetnica v odvetniški pisarni Bohl, specializirana za delovno pravo, predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava

doc. dr. Lidija Robnik
univ. dipl. ekon., strokovnjakinja s področja financ in računovodstva, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ 

Irena Kamenščak
univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v BDO Svetovanje, ki se ukvarja predvsem s področjem dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom

Urška Krivec
univ. dipl. prav., strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl, ki se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom

Eva Langeršek
magistra prava z dolgoletnimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje

Vsi avtorji