Danes je 25.5.2020

Input:

ZIUZEOP: Pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene

3.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.28 ZIUZEOP: Pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene

Strokovni kolektiv odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Državni zbor je na seji dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki bo v prihodnjih dneh objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, v veljavo pa bo stopil naslednji dan po objavi. Gre za obsežen paket interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu ob izbruhu novega koronavirusa. S predmetnim prispevkom predstavljamo poglavitne rešitve, ki so na podlagi ZIUZEOP na voljo samozaposlenim (samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetnik idr. zasebniki).

Primarno pojasnjujemo, da ZIUZEOP ureja začasne ukrepe, ki bodo veljali retroaktivno, tj. od 13. marca 2020, ko je bila v Republiki Sloveniji razglašena epidemija, do 31. maja 2020, če ZIUZEOP ne določa drugače. Nadalje ZIUZEOP predvideva tudi možnost podaljšanja veljavnosti začasnih ukrepov za nadaljnjih 30 dni po 31. maju 2020, če epidemija ne bo preklicana do 15. maja 2020.

Samozaposleni, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu in na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost ter je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi, je skladno s prvim odstavkom 34. člena ZIUZEOP upravičen do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 EUR za mesec marec in po 700 EUR za meseca april in maj 2020, pod pogojem, da dejavnost opravlja najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve tega zakona.

Nadalje pa upoštevaje četrti odstavek navedenega 34. člena ZIUZEOP do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičen samozaposleni, ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan uveljavitve tega zakona neplačane zapadle davčne obveznosti.