Danes je 25.7.2021

Input:

Zaposlovanje tujcev

2.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.07.1.1 Zaposlovanje tujcev

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (1), pogoje za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela pa ureja Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (2).

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je ponovno spremenjen, saj je bila dne 12. 4. 2021 v Uradnem listu objavljena novela-C Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (3), ki se je začela uporabljati dne 26. 5. 2021. Izjemi sta peti odstavek 17. člena in novi tretji odstavek 38. člena ZZSDT-C, ki se začneta uporabljati šele eno leto po uveljaviti ZZSDT-C. Pri tem pa ZZSDT-C v prehodnih in končnih določbah opredeljuje, da se postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe novele in v katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, razen če so določbe novele za stranko ugodnejše. Novela ZZSDT-C tako sledi temeljnemu namenu, da se v našo pravno ureditev prenese Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016, s katero se določajo pravila o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk »au pair«. Na podlagi zavez iz Direktive (EU) 2016/801 se v povezavi z ZTuj-2F v noveli urejajo tudi nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje, in sicer se na novo določa: (i) izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve