Danes je 24.9.2020

Input:

Zaposlitev direktorja za krajši delovni čas

21.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.01.2.12 Zaposlitev direktorja za krajši delovni čas

Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o.

Direktor in lastnik podjetja je zaposlen na zavarovalni podlagi 001 za 8 ur. Zanima nas, ali lahko v primeru, da se želi zaposliti za skrajšan delovni čas 4 ali 6 ur, zaradi upada posla, ostane na zavarovalni podlagi 001?

Je to možno, če imenuje drugega direktorja (na papirju), sam pa postane prokurist? Je lahko oseba, ki je direktor nekega podjetja (na papirju), ni pa hkrati lastnik nobenega podjetja, zaposlena za 4 ure v nekem tretjem podjetju?

Uvodoma poudarjamo, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljuje možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovni čas, krajši od polnega.

65. člen ZDR-1 tako določa, da se pogodba o zaposlitvi lahko sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa. Za krajši delovni čas se šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen tistih, za katere zakon določa drugače.

V skladu z določilom 6. alineje 1. odstavka 31. člena ZDR-1, ki določa obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, med slednje sodi tudi določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom. V skladu z 49. členom ZDR-1 spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katera koli stranka. 2. odstavek 49. člena še določa, da če se spremenijo pogoji iz tretje, četrte, pete ali šeste alineje prvega odstavka 31. člena ter v primerih iz 91. člena tega zakona, se sklene nova pogodba o zaposlitvi, razen v primerih, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim