Danes je 27.11.2020

Input:

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP)

19.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

10.48 Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP)

Strokovni avtorski kolektiv odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

V Državnem zboru RS je bil sprejet peti protikoranskega paketa, in sicer Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-191. Zakon bo stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Temeljni namen, ki ga zakona zasleduje je, omilitev in odprava posledic in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture. S tem interventnim zakona se tako ponovno določajo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic COVID-19, na področju dela ti so:

- začasna razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb (nanaša se na izvajalce socialno varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalce zdravstvene dejavnost),

- dodatek za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki, obolelimi za COVID-19,

- nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka,

- ukrep delnega povračila nadomestila čakanja delavcem na začasnem čakanju na delo.

Novost tega zakona je