Danes je 25.7.2021

Input:

Zagotavljanje ustrezne temperature na delovnem mestu

13.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

5.5.7 Zagotavljanje ustrezne temperature na delovnem mestu

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Ko v poletnih mesecih zunanje temperature poskočijo čez 30 stopinj celzija, zaradi česar se običajno segrevajo tudi delovni prostori, je povsem na mestu vprašanje, kakšna je ustrezna temperatura delovnih prostorov, ki jo mora zagotavljati delodajalec.

Uvodoma je treba pojasniti, da v krog obveznosti, ki jih mora zagotavljati delodajalec, nedvomno sodi tudi zagotavljanje varnih delovnih razmer. V skladu s 45. členom Zakona o delovnih razmerjih1 mora delodajalec zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu2 v 5. členu določa obveznost delodajalca, da zagotovi varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo, pri izbiri ukrepov pa mora upoštevati posebna tveganja, ki so jim ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi. Pri vsem tem mora delodajalec upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca, na vseh organizacijskih ravneh.

Ko se v delovnih prostorih pojavijo temperature, višje od 28 stopinj celzija, tudi če je to samo občasno, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejeti potrebne ukrepe. Obveznost zagotavljanja ustrezne temperature v delovnih prostorih izhaja iz Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih.3

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

V 25. členu Pravilnika je namreč določeno, da mora delodajalec zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer