Danes je 28.11.2021

Input:

Začasno in občasno delo upokojencev

7.3.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

5.4.2.5 Začasno in občasno delo upokojencev

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Pogodbo o začasnem in občasnem delu je v našo zakonodajo prinesel Zakon o urejanju trga dela. Ta pogodba se lahko uporablja za delo upokojencev (samo upokojencev), kadar so ti 100 % upokojeni in ima delo, ki ga želijo opravljati, tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa ZDR-1. ZUTD določa pogoje, pod katerimi upokojenec in delodajalec lahko skleneta takšno pogodbo. Takšna pogodba se lahko sklene, če delo upokojenca v določenem koledarskem mesecu ne presega 60 ur, upokojenec iz naslova tega dela na letni ravni (v letu 2021) ne prejme več kot 8.235,53EUR bruto, bruto urna postavka pa ne sme biti nižja kot 5,50 EUR (velja od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022) . Omejitve so postavljene tudi na strani delodajalca, saj je pri delodajalcu število ur začasnega in občasnega dela odvisno od števila redno zaposlenih delavcev na dan, ko sklene pogodbo o začasnem in občasnem delu. Sprememba Zakona o urejanju trga dela (novela ZUTD-E), ki je začela veljati konec decembra leta 2019 (27. 12. 2019) je nekaj prenovitev prinesla tudi glede pravila dela upokojencev na podlagi pogodbe o